Zastosowanie technologii blockchain w logistyce i transporcie

Zastosowanie technologii blockchain w logistyce i transporcie

Sektor logistyczny i transport wymagają nie tylko regularnego stosowania nowoczesnych technologii, by analizować dane w czasie rzeczywistym, ale również by dbać o bezpieczeństwo przechowywanych informacji.

Nie bez powodu coraz więcej firm wykorzystuje nowoczesne systemy, by lepiej zarządzać danymi, łatwiej i szybciej je przetwarzać i wyciągać na ich podstawie kluczowe wnioski, które mają wpływ na decyzje biznesowe.

Rynek blockchain z roku na rok rozwija się bardzo dynamicznie i pozwala firmom logistycznym wykorzystać pełne możliwości śledzenia ładunków przy wykorzystaniu zaawansowanych systemów danych, by lepiej zarządzać firmami logistycznymi, procesami logistycznymi i zwiększać efektywność łańcuchów dostaw.

Czym jest technologia blockchain? 

Zastanawiasz się, czym jest blockchain? Blockchain ma potencjał rozwojowy w wielu branżach i każdego dnia ta technologia pozwala ludziom na dokładne zabezpieczanie danych.

Technologia blockchain 4.0, czyli technologia łańcucha bloków to nic innego jak zorganizowana baza danych w taki sposób, by łatwiej gromadzić i przechowywać informacje ważne dla danego przedsiębiorstwa logistycznego. Na czym dokładniej polega? Na porządkowaniu informacji w charakterystyczne bloki, by łatwiej przechowywać informacje, odnajdywać je szybciej, gdy dostęp do nich jest potrzeby i by każdy nowy użytkownik danego systemu mógł wydajniej pracować w oparciu o danych opartych na technologii. 

Jak można wykorzystać blockchain w logistyce i do czego służy?

Przede wszystkim technologia ta pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzanych informacji i jednocześnie przyśpiesza przepływ danych, które można o wiele łatwiej analizować.  

Rozproszona baza danych w technologii blockchain działa w taki sposób, że jest to struktura danych, która w bezpieczny sposób przechowuje wszelkie dane wrażliwe danej firmy i zwiększa bezpieczeństwo dzięki odpowiedniemu szyfrowaniu danych.

Mogą to być przechowywane dane dotyczące ładunków, zawartych transakcji np. na wielu komputerach przynależnych do jednej sieci, do których dostęp mają uprawnieni pracownicy, dlatego firmy logistyczne powinny wykorzystywać możliwości oparte na technologii blockchain. Dzięki możliwości kryptografii asymetrycznej możliwe jest przechowywanie i właściwe zabezpieczenie tych informacji bez konieczności ustalania wspólnego kodu zabezpieczającego. 

A na czym polega decentralizacja i co to znaczy, że dane można zdecentralizować?

Decentralizacja polega na tym, że informacje są rozproszone i każdy z pracowników ma na swoim komputerze pełną kopię danych z serwera, by w przypadku awarii np. jednego z komputerów – wciąż mieć dostęp do tych danych. Oznacza to, że nie ma jednego tzw. punktu awarii, a wszelkie dane są odpowiednio zabezpieczone, dlatego warto wykorzystywać it w logistyce i docenić potencjał nowoczesnych technologii, by lepiej zarządzać swoją firmą.

Dlaczego decentralizacja jest tak ważna w firmach logistycznych i na czym dokładnie polega?

Z tego właśnie powodu firmy nie muszą obawiać się ryzyka pojedynczego punktu awarii i utraty dostępu do ważnych danych wewnętrznych, bo są one odpowiednio zabezpieczone dzięki mądremu wykorzystaniu technologii blockchain. Właśnie dlatego warto wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne w swojej firmie logistycznej, by oszczędzać cenny czas na różnego rodzaju operacjach i szybciej wykorzystywać dane do podejmowania decyzji.

Natomiast decentralizowanie polega na przechowaniu ważnych informacji np. dotyczących określonych usług czy towarów. To nie tylko sposób na to, by zabezpieczyć ważne informacje cyfrowe w firmie logistycznej, ale również zabezpieczyć się przed ich utratą. 

To możliwe dzięki właśnie możliwości decentralizacji danych, które są najczęściej ulokowane w wielu różnych węzłach w obrębie jednej sieci informatycznej. Takie rozproszenie danych jest ważne ze względu na to, żeby zabezpieczyć informacje przed utratą w wyniku awarii systemu.

Warto wiedzieć, że wtedy każdy z węzłów przynależnych do sieci informatycznej w firmie logistycznej ma dostęp do danych, które można wykorzystać do różnych procesów. To dość innowacyjny sposób zabezpieczania ważnych informacji przed ich utratą. Blockchain w biznesie służy nie tylko do tego, by lepiej optymalizować procesy logistyczne i je uporządkować, ale również do tego, by każda transakcja była w odpowiedni sposób chroniona. 

Jakie jest zastosowanie technologii blockchain w branży logistycznej i transportowej? 

Ciekawi Cię jakie znajduje zastosowanie technologia blockchain w branży logistycznej i transportowej?

Zastosowania w biznesie blockchain ma bardzo dużo. Możliwości wykorzystania tej technologii są ogromne. Blockchain może posłużyć nie tylko do tego, by uporządkować wszelkie procesy logistyczne w firmie, ale również do tego, by w krótszym czasie przetwarzać niezbędne informacje i podejmować lepsze decyzje biznesowe. 

Blockchain wspiera branżę logistyczną, jest wykorzystywany również w branży spożywczej, farmaceutycznej, bankowej, motoryzacyjnej i w zakresie instytucji państwowych, które na co dzień muszą dać o porządek w dokumentacji papierowej i odpowiednio zabezpieczać ich wersje cyfrowe.

Blockchain oferuje silne zabezpieczenia danych również w handlu międzynarodowym, dlatego z tej technologii korzysta wiele przedsiębiorstw finansowych i takich, które chcą prowadzić bezpieczny rejestr transakcji różnego rodzaju, by nie wyciekły dane wrażliwe z systemów informatycznych i nie trafiły w niepowołane ręce.

Dlaczego warto wykorzystywać technologię blockchain w branży logistycznej? 

Przede wszystkim w tej technologii drzemie ogromny potencjał dla sektora logistycznego i e-commerce, który warto wykorzystać, by lepiej obsługiwać firmy z branży transportowej i wykorzystać dane przechowywane w łańcuchu dostaw. Technologia ułatwia wypracowanie lepszych metod organizacji, co wpływa na zarządzanie danymi 

Sieci blockchain służą do tego, by w bezpieczny sposób przechowywać różnego informacje o klientach firmy, procesach logistycznych i np. wykorzystać je do aktualizacji systemu i do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. 

Jakie są korzyści ze stosowania technologii blockchain w logistyce?

Ciekawi Cię jakie są korzyści dla logistyki? Właścicielom firm logistycznych pozwala z większą wydajnością zarządzać przepływem wielu informacji i zdejmuje z ich barków odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie tychże informacji. Jedną z najważniejszych korzyści zastosowania technologii blockchain jest przejrzystość i bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. 

Technologia blockchain pozwala w bezpieczny sposób przechowywać najważniejsze dane np. o ładunkach i o drodze, jaką pokonują w czasie rzeczywistym. To nie tylko usprawnienie, które zwiększa codzienną efektywność pracy, ale również sposób na wykorzystanie postępu technologicznego, by skuteczniej zarządzać procesami wewnętrznymi w firmie.

Bezpieczeństwo i trwałość danych – rozwiązania blockchain gwarantują pełną niezawodność w zakresie przetwarzania informacji i wykorzystaniu łańcuchów blokowych. Tę  technologię, która ma obecnie zasięg globalny można wykorzystać więc do bezpiecznej wymiany informacji i do zautomatyzowania wielu procesów m.in. informacji o statusach przesyłek. 

Automatyzacja procesów logistycznych i lepsza kontrola wewnętrzna nad każdym z nich – wykorzystanie blockchain w celu łatwiejszego kontrolowania przebiegu procesów wewnętrznych to szansa na większą elastyczność dla firmy, ale i dokładny rejestr wszelkich transakcji. Ponadto sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej w zakresie danych rozwiązań logistycznych ze względu na np. lepsze wykorzystanie danych analitycznych, stosowane zabezpieczenia i umiejętność efektywniejsze sterowania procesami wewnętrznymi. 

Wypracowanie lepszej organizacji informacji w jednym miejscu – przechowywanie danych w jednym miejscu i wykorzystanie do tego celu technologii blockchain umożliwia nie tylko wypracowanie lepszych nawyków organizacyjnych z korzyścią dla całej firmy, ale również pozwala na łatwiejsze monitorowanie przepływu danych, zwiększa możliwości zastosowania poszczególnych informacji. 

Łatwiejsza wymiana ważnych informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw i lepsze zarządzanie nad przechowywaniem oraz obiegiem informacji wewnątrz firmy  – w firmach logistycznych niekiedy problematyczne jest przekazywanie precyzyjnie informacji, dlatego możliwość wykorzystania technologii blockchain może pomóc w skutecznym rozwiązaniu tego problemu. Blockchain umożliwia wypracowanie lepszej komunikacji w firmie dzięki komunikacji peer-to-peer. O co dokładniej chodzi i jak to działa? Peer-to-peer pozwala na łatwą, szybką i bezproblemową wymianę danych pomiędzy np. pracownikami należącymi do tej samej sieci.  

Łatwiejsze zarządzanie dokumentacją transportową – wykorzystanie technologii blockchain w logistyce wpływa na łatwiejsze zarządzanie dokumentami, które można łatwiej odnaleźć. 

Wydajniejsze zarządzanie wieloma procesami logistycznymi – technologia blockchain w branży logistycznej pozwala na automatyczne śledzenie statusu przesyłki, co pozwala zaoszczędzić cenny czas pracownikom na ręcznym weryfikowaniu szczegółów dotyczących danego ładunku i na dalszej komunikacji między pracownikami.

Zwiększenie poufności wymiany ważnych i wrażliwych danych – jeśli Twoja firma chce wdrażać nowoczesne technologie i cyfryzację w odpowiedni sposób – to technologia blockchain jest konieczna do tego, by nie tylko uzyskać większą kontrolę nad każdym etapem łańcucha dostaw, kontrolować terminowość wysyłek, ale i skutecznie zarządzać danymi wrażliwymi. 

Większa transparentność firmy w stosunku do procesów logistycznych – wdrożenie technologii blockchain w firmie logistycznej pozwala uzyskać firmie większą transparentność w działaniach logistycznych, co ma wpływ na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych w sieci – firma może łatwiej uzyskać więcej informacji o historii w momencie, w którym najbardziej potrzebuje dostępu do tych informacji, by np. lepiej zarządzać określonymi procesami, podejmować lepsze decyzje biznesowe. 

Możliwość łatwiejszego śledzenia w czasie rzeczywistym wszelkich informacji o ładunku i drodze jaką pokonuje –  pracownicy w firmach logistycznych mogą dzięki technologii blockchain z większą łatwością śledzić drogę, jaką pokonują ładunki i na tej podstawie podejmować lepsze decyzje biznesowe, by jednocześnie optymalizować koszty i oszczędzać cenny czas na wyborze jak najkrótszej drogi. 

Skuteczny sposób, by obniżyć koszty – lepsza organizacja ma wpływ na wypracowanie odpowiednich strategii, co w konsekwencji wpływa na decyzje biznesowe, które pozwalają obniżyć koszty logistyczne, co ma również wpływ na efektywność łańcucha dostaw.  

Sposób na łatwiejszą implementację inteligentnych kontraktów w logistyce – odpowiednio wdrożona technologia blockchain umożliwia łatwą implementację kontraktów, co pozwala skrócić czas poświęcany na egzekwowanie kontraktów z klientami, uproszczenie całego procesu. 

Efekt? Zarządzający firmami logistycznymi i pracownicy mogą o wiele łatwiej niż dotychczas egzekwować warunki poszczególnych umów i z wiekszą łatwością przechowywać informacje. Właśnie dlatego warto wykorzystać potencjał blockchain, by lepiej zarządzać procesami wewnętrznymi we własnej firmie, szybciej analizować dane i na ich podstawie łatwiej podejmować decyzje biznesowe.

Nowoczesny transport z firmą, która korzysta z technologii blockchain i internetu rzeczy 

Szukasz firmy transportowej do współpracy, w której pracownicy są zorganizowani i realizują usługi transportowe na czas? Zależy Ci na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i budowie systemu, który pozwoli Ci podejmować lepsze decyzje biznesowe? Chcesz oddelegować transport drogowy ładunku firmie, która zadba o niego na każdym kolejnym i mieć pewność, że Twój ładunek jest w dobrych rękach? W Logiscom wykorzystujemy technologię blockchain, by lepiej zarządzać procesami logistycznymi i chronić wszelkie informacje o ładunkach i transakcjach, dlatego gdy oddelegowujesz nam swój ładunek, masz też pewność, że damy o każdy proces.