Czym się różni magazyn wysokiego składowania od magazynu niskiego składowania? Poznaj zasady bhp, wymiary i definicje

Czym się różni magazyn wysokiego składowania od magazynu niskiego składowania? Poznaj zasady bhp, wymiary i definicje

Chcesz poznać różnice pomiędzy dwoma rodzajami magazynów – magazynem wysokiego i niższego składowania, by wiedzieć, który z nich wybrać, gdy planujesz przechowywanie określonych produktów lub urządzeń i szukasz odpowiedniej przestrzeni? W tym artykule wyjaśnimy definicje obu magazynów, byś mógł łatwiej je rozróżnić, poznać podobieństwa pomiędzy nimi i jednocześnie wiedzieć jakie przepisy BHP obowiązują w zakresie magazynów. 

Czym jest magazyn wysokiego składowania a czym magazyn niskiego składowania? 

Nie wiesz, czym jest magazyn wysokiego składowania i czym różni się od magazynu niskiego składowania ani jakie przepisy prawne regulują kwestię budowy tego rodzaju magazynów? Taki magazyn służy do przechowywania ciężkich i nietypowych pod względem gabarytu przedmiotów, które charakteryzują się częstą rotacją i wymagają zastosowania zaawansowanych sprzętów. 

Magazyn wysokiego składowania – definicja 

Chcesz wiedzieć, jaka jest definicja magazynu wysokiego składowania? Przepisy prawa określają taki magazyn jako pomieszczenie, którego minimalna wysokość to 7,2 metry i w którym należy przestrzegać zasad odnośnie do obowiązkowego wyposażenia magazynu oraz wszelkich kwestii związanych z przepisami BHP, wykorzystywanym sprzętem takim jak wózki widłowe z długimi masztami, jak i odpowiednie metody składowania materiałów.

Co ważne – magazyn wysokiego składowania nie może przekraczać maksymalnego obciążenia, a jego wybudowanie musi być zawsze zgodne z wymogami obowiązującego prawa budowlanego w danym kraju i w zakresie konkretnych obciążeń. 

Magazyn wysokiego składowania – przepisy BHP w magazynach wysokiego składowania 

Jednym z najważniejszych przepisów BHP, który musi obowiązywać w magazynie wysokiego składowania – jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji powierzchni magazynowej w taki sposób, by żadne z przechowywanych urządzeń czy produktów na wysokościach nie stanowił zagrożenia dla pracowników magazynowych. 

Nie bez znaczenia jest również spełnienie wymogów budowy magazynu wysokiego składowania, które dla każdego kraju są inne i muszą spełniać wszelkie wymagane normy budowlane. 

Magazyn niskiego składowania podobnie jak magazyn wysokiego składowania również musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie odpowiedniego budownictwa, które muszą mieścić się w polskich normach. Wysokość magazynów niskiego składowania jest zależna od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa i dostępności danego magazynu. 

Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania wymaga regularnych szkoleń pracowników z zakresu BHP po to, by codzienna praca Twojego zespołu była w magazynie bezpieczna. W magazynach wysokiego składowania stosuje się specjalne regały, które co jakiś czas wymagają konserwacji, wymian i nie mogą przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta. 

Jakie są wymagania w zakresie przepisów BHP w magazynach?

Kolejny wymóg prawny to ściśle określona wysokość magazynów wysokiego składowania. Według prawa budowlanego minimalna wysokość takich obiektów to 7,2 metry, a magazyny wysokiego składowania są budowane w taki sposób, że można w nich przechowywać towary na wysokości nawet 12 metrów czy 50 metrów, dlatego stosuje się w nich regały wysokiego składowania, by łatwiej i bezpieczniej przechowywać różnego rodzaju produkty czy sprzęty. Każdym magazyn ma ściśle określone wymogi dotyczące składowania różnego rodzaju produktów. 

Magazyn wysokiego składowania jest obiektem, w którym przechowywane są najczęściej ciężkie przedmioty różnego rodzaju np. produkty o nietypowych gabarytach, sprzęty do różnego rodzaju prac, dlatego w tego typu wnętrzach stosuje się magazyny wysokoregałowe, przenośnik automatyczny i wózki wysokiego składowania, które pomagają wygodnie ściągać towar z półek i sprawiają, że obsługa tego typu towarów jest bezpieczna.

Tego typu obiekt wymaga wysoko regałowego składowania towarów, a każdy z magazynów wysokiego składowania należy projektować w taki sposób, by spełniał wszelkie wymogi prawne i normy obowiązujące w danym kraju. Tylko wtedy magazynowanie towarów w tego typu przestrzeniach będzie bezpieczne. Ponadto tego rodzaju magazyny nie mogą przekraczać wartości dot. maksymalnego obciążenia stropów i podłóg, ponieważ muszą spełniać wymogi prawa budowlanego. 

Jakie przepisy prawne regulują kwestię dotyczącą wysokości składowania produktów w magazynie wysokiego i niskiego składowania, kwestie wyposażenia i utrzymania czystości?

Podstawa prawna w tym zakresie to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Magazyn wysokiego składowania, magazyn średniego składowania i magazyn niskiego składowania – co warto wiedzieć? 

Magazyn to obiekt, w którym codzienne czynności koncentrują się wokół składowania towarów zgodnie z wymogami BHP i określonymi przez firmę standardami związanymi z odpowiednim przechowywaniem różnego rodzaju produktów. 

W takim magazynie bardzo ważna jest nie tylko minimalna i maksymalna wysokość przechowywania towarów, by zapewnić do nich wygodny i łatwy dostęp pracownikom magazynowym, ale również przestrzeń podzielona na właściwe strefy składowania.

Dlaczego to takie ważne? W polskich magazynach obecność takich stref magazynowych jest konieczna po to, by łatwo identyfikować towary i nie tracić czasu na poszukiwanie jednego z nich. Odpowiednia wysokość magazynów, wypracowana organizacja codziennej pracy i jednocześnie stosowanie właściwych sprzętów pozwala zaoszczędzić cenny czas na poszukiwaniu materiałów w przestrzeni magazynów.  

Wyposażenie magazynu wysokiego składowania to zwykle towary wielogabarytowe o częstej rotacji, dlatego w takich magazynach muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa w zakresie bezproblemowej obsługi logistycznej. 

Magazyn wysokiego składowania to obiekt, w którym regał może mieć wysokość powyżej 7,2 metrów do nawet 50 metrów i na których może być składowany ładunek ponadgabarytowy. 

Jakie są różnice pomiędzy magazynem wysokiego składowania a magazynem niskiego składowania? 

Magazyn wysokiego składowania i niskiego magazynowania towarów różnią się od siebie pod wieloma względami. Najważniejsze różnice pomiędzy magazynami to:

1. Różna wysokość regałów, sposoby przechowywania produktów lub sprzętu 

W przypadku magazynów wysokiego składowania są to regały o wysokości nawet do 50 metrów w zależności od rodzaju przechowywanych produktów czy sprzętów. Tego typu przestrzenie magazynowe wymagają wysokoregałowego składowania towarów nie tylko ze względu na gabaryty przechowywanych produktów, ale również ze względów bezpieczeństwa. 

Ogromnym plusem wysokoregałowego przechowywania towarów jest to, że można dzięki temu o wiele efektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową i zmniejszyć koszty składowania np. wtedy, gdy wynajmujesz magazyn. Wysokość tego typu magazynów to od 25 do 55 metrów włącznie lub więcej w zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. 

Natomiast w magazynach niskiego składowania są stosowane niższe regały np. od 12 do 25 metrów włącznie, by umożliwiały łatwiejszy dostęp do poszczególnych rodzajów towarów, co nie wymaga użycia specjalistycznych podnośników i skomplikowanych sprzętów. 

2. Możliwości wdrożenia automatyzacji 

Te dwa rodzaje magazynów pod względem wysokości przechowywania produktów wymagają wdrożenia innego rodzaju automatyzacji. Magazyny wysokościowe wymagają wdrożenia nieco zaawansowanych systemów do automatyzacji, by potem skuteczniej zarządzać zapasami produktów, efektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń. 

W magazynach, w których towary są składowane na niższych półkach – automatyzacja jest prostsza i nie wymaga użycia wielu skomplikowanych procesów. Niektóre czynności nie wymagają nawet wdrożenia usprawnień w postaci automatyzacji, ponieważ są wykonywane ręcznie. 

3.  Efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej 

Każdy z magazynów różni się pod względem sposobu wykorzystania dostępnej przestrzeni. Magazyny, w których towar składowany jest bardzo wysoko – pozwalają na wykonywanie pracownikom magazynowym większej ilości manewrów za pomocą wózków widłowych, co przekłada się również na efektywność codziennej pracy.

Natomiast w magazynach niskiego składowania – towary zazwyczaj umieszczane są na niższych regałach i podłodze, co przekłada się na ograniczenia w ruchu wózków widłowych i innych maszyn i wymaga wypracowanych metod składowania towarów w celu optymalizacji przestrzeni magazynowej. 

4. Różnice w inwestycji w magazyn 

Przechowywanie produktów w magazynie wiąże się z wydatkami. Wynajem magazynu wysokiego składowania jest zwykle droższy niż przechowywanie produktów w magazynie na niższych regałach. Skąd ta różnica? Przede wszystkim w tych pierwszych magazynach wymaga się użycia specjalistycznego sprzętu, a towary charakteryzują się wyższą rotacją niż w przypadku przedmiotów składowanych na niższych regałach. 

5. Rotacyjność przechowywanych towarów 

W magazynach wysokiego składowania rotacja towarów jest częstsza, dlatego wymaga przemyślanego sposobu składowania przedmiotów i zastosowania podnośników automatycznych oraz wdrożenia odpowiedniej automatyzacji. Natomiast w magazynach niższego składowania zwykle przestrzeń robocza jest ograniczona i wymaga efektywnego zarządzania dostępną przestrzenią i łatwego dostępu do produktów.  

 Wynajmij nowoczesny magazyn w Logiscom! 

Chcesz wynająć nowoczesny magazyn, by bezpiecznie przechowywać swoje produkty lub sprzęty swojej firmy i wciąż szukasz odpowiedniej przestrzeni magazynowej? W Logiscom mamy dla Ciebie magazyn, który spełni Twoje oczekiwania! 

Sprawdź ofertę wynajmu magazynu w Logiscom i zacznij przechowywać swoje produkty w komfortowej przestrzeni magazynowej o powierzchni 2500 metrów kwadratowych na wysokości 3,5 metra.  

Ze względu na ograniczenia logistyczne nie magazynujemy materiałów sypkich, produktów wymagających magazynowania w ściśle określonych temperaturach ani produktów toksycznych czy wybuchowych np. materiałów ADR. 

Skorzystaj z naszego fachowego wsparcia na każdym etapie współpracy i sprawdź szczegóły oferty dot. magazynowania produktów

Bezpieczne i bezproblemowe magazynowanie produktów 

Interesują Cię nowoczesne magazyny na wynajem na okres krótkoterminowy lub długoterminowy w bardzo dobrej lokalizacji? Szukasz nowego magazynu ze względu na wysokość, który spełnia odpowiednie przepisy? Sprawdź nasz magazyn na wynajem w Kochłowicach!