Jakie działania esg w łańcuchu dostaw są stosowane w logistyce i jakie są korzyści z działań esg?

Jakie działania esg w łańcuchu dostaw są stosowane w logistyce i jakie są korzyści z działań esg?

Prowadzisz firmę logistyczną i zastanawiasz się nad tym, jakie są korzyści z inwestowania w działania środowiskowe? Rozważasz w swojej firmie działania takie jak np. wymiana floty na nowocześniejszą, by Twoje samochody generowały mniej emisji co2 do atmosfery? W tym artykule dowiesz się, dlaczego tego typu działają mają pozytywny wpływ na Twoich klientów. Ponadto za pomocą tego typu działań przyczynisz się do mniejszych zanieczyszczeń w środowisku ekologicznym. Właśnie dlatego jest to opłacalna inwestycja dla Twojego biznesu w perspektywie długoterminowej. 

Jakie działania ESG są stosowane w łańcuchu dostaw i wspierają zrównoważony rozwój, czyli o tym, dlaczego warto je wdrożyć w branży logistycznej?

Działania ESG to nie tylko angażowanie się firm w rozmaite akcje społeczne, które sprzyjają ochronie środowiska ekologicznego. To również realne dbanie o zrównoważony rozwój poprzez angażowanie się w różnego rodzaju inicjatywy społeczno-środowiskowe.

To przede wszystkim takie działania, które angażują społeczeństwo do działań środowiskowych. Natomiast właścicielom firm pozwalają skutecznie angażować i integrować pracowników po to, by realnie przyczynić się do poprawy środowiska w danym obszarze. W jaki sposób pracownicy firm logistycznych mogą się zaangażować w działania środowiskowe? Poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach zwiększających ich świadomość o zagrożeniach w środowisku. Kolejnym sposobem jest np. angażowanie pracowników w różne akcje społeczne typu sprzątanie terenów zielonych lub lasów.

Natomiast właściciele firm mogą wymienić flotę na nowocześniejszą, by generowała mniej spalin w środowisku. Przede wszystkim tego typu działania są przedsiębiorstwom niezbędne po to, by ograniczać emisję dwutlenku węgla do atmosfery i śladu węglowego.

Proekologiczne działania pomagają pracownikom wykształcić odpowiednie nawyki. Tego typu działania realnie zmienią środowisko naturalne na lepsze. Dlatego warto z nich korzystać i zachęcić swoich pracowników do udziału w różnych akcjach społecznych.  

Jakie działania ESG (sustainability) mają dobry wpływ na środowisko ekologiczne i na czym dokładnie polegają? 

Jakie działania z obszaru esg mogą wdrażać w swoje strategie firmy logistyczne? To przede wszystkim regularne organizowanie akcji społecznych i środowiskowych. Celem tych akcji jest m.in. wzrost świadomości pracowników z zakresu ochrony środowiska ekologicznego.

Działania, które mają korzystny wpływ na środowisko ekologiczne to między innymi:

  1. Oszczędzanie energii elektrycznej i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii np. do zasilania biur, magazynów czy innych przestrzeni przynależnych do firmy. 
  2. Korzystanie z nowoczesnej floty pojazdów, które nie generują zbyt dużo zanieczyszczeń w postaci gazów i spalin do atmosfery 
  3. Wykorzystanie nowoczesnej technologii do lepszej optymalizacji tras dla kierowców, by ograniczać ślad węglowy i w szybciej dostarczać przesyłki. 

Jakie są cele esg Unii Europejskiej w zakresie sustastainability, czyli zrównoważonego rozwoju? 

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest dążenie do neutralności środowiskowej poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W tym celu bardzo ważne jest, by firmy logistyczne dążyły do neutralności środowiskowej.

Bardzo ważna dla popularyzacji takich działań jest też rosnąca świadomość społeczeństwa  w zakresie esg i angażowania się w różnego rodzaju akcje środowiskowe i społeczne. 

Głównym celem UE jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Dlatego firmy logistyczne powinny organizować szkolenia dla swoich pracowników z tego zakresu. To pozwoli na zwiększenie ich świadomości i społecznej odpowiedzialności.

Firmy logistyczne muszą uwzględniać tzw. zieloną transformację, czyli wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w swoich firmach, by nie tylko oszczędzać energię. Bardzo ważnym aspektem jest wykorzystanie w pełni naturalnych zasobów.

UE nieustannie dąży do neutralności klimatycznej i za pomocą różnych regulacji zachęca firmy logistyczne, by zadbały o uwzględnienie tych działań środowiskowych w swoich strategiach.

Jakie działania korzystne dla środowiska ekologicznego mogą wdrożyć firmy logistyczne?

1. Dążenie do neutralności klimatycznej – cel ten UE chce osiągnąć do 2050 roku poprzez rozmaite działania środowiskowe, które przyczynią się do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez transport.  

2. Prowadzenie regularnej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i wykorzystanie potencjału dostępnych, alternatywnych źródeł energii, by uzyskać większą efektywność energetyczną. 

3. Redukcja gazów i dążenie do wykorzystania potencjału źródeł energii odnawialnej, by oszczędzać pieniądze na energii i jednocześnie dążyć do wykorzystania naturalnych zasobów. 

4. Zachęcanie właścicieli firm do poszerzania wiedzy o działaniach na rzecz środowiska, by uzyskać wzrost świadomości społecznej poprzez promocję dobrych praktyk wśród firm i pracowników, które przysłużą się środowisku ekologicznemu 

5. Zrównoważony transport poprzez zachętę właścicieli firm logistycznych do wymiany floty firmowej, by auta firmowe generowały mniej spalin do atmosfery. 

Dlaczego wdrożenie działań ESG w swoich strategiach jest takie ważne? 

Wykorzystanie działań ESG w strategii firm logistycznych jest ważne, ponieważ pozwala firmom realnie zadbać o środowisko ekologiczne. Ponadto jest korzystne dla właścicieli firm, bo pozwala zmniejszyć koszty w całym łańcuchu dostaw dzięki dobrze przeanalizowanym i ulepszonym procesom logistycznym. Dodatkowo mogą oni wykorzystać alternatywne źródła energii, by zmniejszyć rachunki za prąd w swoich przedsiębiorstwach. 

Tego typu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju to nie chwilowy trend, który będzie jeszcze popularniejszy w ciągu najbliższych kilku lat, ale sposób na zdobycie nowych klientów, szansa na zwiększenie świadomości proekologicznej wśród pracowników i klientów. 

Unijna Dyrektywa CSRD od 2024 roku zobowiązuje największe firmy do regularnego raportowania działań ESG i do tworzenia przejrzystych raportów niefinansowych. W ten sposób UE zdecydowanie łatwiej oceni zgodność działań danej firmy z własnymi wymogami.

Od czego zacząć wdrożenie strategii ESG w logistyce, by dopasować ją do kryteriów UE? 

Przede wszystkim wdrożenie ESG wymaga od właścicieli firm logistycznych wypracowania odpowiedniej organizacji, szkoleń, które zwiększą świadomość pracowników w zakresie zagrożeń dla środowiska. Ponadto pomogą im zrozumieć, dlaczego tak ważne jest wykorzystywanie dostępnych zasobów do oszczędzania energii i podejmowanie regularnych działań, które wspierają środowisko. 

Sektor logistyczny powinien wykorzystać tę strategię w swojej działalności, by nie tylko zadbać o tzw. ład korporacyjny, ale przede wszystkim, by realnie dążyć do zrównoważonych łańcuchów dostaw i jednocześnie regularnie dbać o środowisko ekologiczne. 

Jakie są korzyści z działań ESG dla przedsiębiorstwa i dlaczego powinny uwzględnić to w swoich strategiach? 

Uwzględnienie strategii esg w swojej firmie logistycznej to nie tylko forma społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również szansa na to, by klienci mogli zmienić postrzeganie o Twojej firmie na taką firmę, dla której ważny jest pozytywny wpływ na środowisko i ograniczanie śladu węglowego, jak i kwestia związana z oszczędzaniem energii. 

UE nie bez powodu każe przedsiębiorstwom dostosować się do obowiązujących wymogów regulacyjnych i prawnych w zakresie ESG, ponieważ uwzględnia cele esg, czyli zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i dążenie do neutralności klimatycznej. 

1. Możliwość pozyskania wielu partnerów w łańcuchu dostaw poprzez wspólną ideę dbałości o środowisko ekologiczne

Na polskim rynku nie brakuje przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rodzaju, które regularnie angażują się w różnego rodzaju akcje społeczne i inicjatywy esg, które wspierają środowisko, dlatego warto przemyśleć, jakie działania możesz podjąć w swojej firmie, by realnie zrobić coś dobrego i korzystnego dla natury. 

2. Większa reputacja firmy na rynku i lojalność klientów 

Angażowanie się firmy logistycznej w regularne działania środowiskowe ma realny wpływ na środowisko ekologiczne.  Ponadto regularne wdrażanie zrównoważonych działań związanych z esg powoduje, że przedsiębiorstwo ma wysoką odpowiedzialność społeczną, co ma również wpływ na zwiększenie zainteresowania klientów. Regularne działania korzystne dla środowiska sprzyjają większemu zainteresowaniu klientów, dlatego jeśli zależy Ci na tym, by zyskać większy prestiż wśród klientów – warto zaangażować się w takie działania. 

3. Łatwa do wdrożenia zielona transformacja 

Firmy logistyczne, jak i te z sektora produkcyjnego i handlowego, które w swoich strategiach uwzględnią działania esg – powinny przede wszystkim przygotowywać regularne raporty esg i dostosować działalności pod nowe wymogi UE. Raporty środowiskowe tworzone przez firmy z różnych sektorów mają mieć formę cyfrową, a należy w nich uwzględnić nie tylko zrealizowane działania korzystne dla środowiska, ale przede wszystkim. 

4.  Skuteczniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem

Poukładanie procesów logistycznych i środowiskowych w firmie ma ogromny wpływ na efektywność codziennego zarządzania, dlatego warto przeanalizować te kwestie w swoim biznesie. 

Fachowe wsparcie firmy logistycznej dla Twojego biznesu

Chcesz usprawnić swoje działania w firmie i od dawna szukasz firmy logistycznej, by oddelegować logistykę, zyskać więcej czasu na rozwój swojego biznesu? Prowadzisz własny biznes i od dłuższego czasu szukasz doświadczonej firmy logistycznej, dla której ważne są kwestie środowiskowe i która przestrzega regulacji ESG?

Skorzystaj z naszej oferty w Logiscom! Nasi wykwalifikowani fachowcy pomogą Ci na każdym etapie współpracy! 

Dostosuj swój biznes do wymogów UE i wspieraj środowisko ekologiczne! 

Prowadzisz firmę w dowolnej branży i zależy Ci na tym, by Twój biznes spełniał wymogi UE w zakresie dbania o środowisko? Pamiętaj o wykorzystaniu powyższych działań w swojej działalności, by nie tylko oszczędzać energię i zmniejszać poziom zanieczyszczeń do atmosfery.