Jakie są techniki zabezpieczania ładunku w logistyce? Poznaj najpopularniejsze techniki mocowania ładunku

Jakie są techniki zabezpieczania ładunku w logistyce? Poznaj najpopularniejsze techniki mocowania ładunku

Jakie są techniki zabezpieczenia ładunku w logistyce? Chcesz przetransportować określony ładunek, ale nie wiesz, jakie są sposoby zabezpieczania towarów w branży transportowej? Jakie metody stosują operatorzy logistyczni? Zastanawiasz się, jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek podczas transportu? Operatorzy logistyczni korzystają z różnych technik, by określone produkty bezpiecznie dotarły do miejsca docelowego. Oto najpopularniejsze sposoby zabezpieczenia przedmiotów w logistyce!

Poznaj różne rodzaje zabezpieczeń stosowanych w branży logistycznej  

Zabezpieczenie produktów w branży logistycznej wymaga fachowej wiedzy. Oprócz tego wymaga od operatorów również właściwego doboru metody do specyfiki z uwzględnieniem wielkości ładunku, specyfiki, rodzaju, podatności na wstrząsy.

Jakie są najpopularniejsze techniki i metody zabezpieczania ładunków w branży transportowej?

W branży transportowej operatorzy logistyczni stosują rozmaite techniki zabezpieczenia różnego rodzaju ładunków. Chronią dane przedmioty przy użyciu pasów transportowych. Używają mocowania siłowego, specjalnych odciągów czy klinów, które zapobiegają przesunięciom podczas transportu. Tego rodzaju przedmioty skutecznie minimalizują ryzyko uszkodzeń mechanicznych towarów. 

Dlaczego metody mocowania ładunku są tak ważne w transporcie? 

Każdy ładunek w transporcie towarów musi być odpowiednio zabezpieczony, by bezpiecznie dotrzeć do celu. W tym celu wykorzystuje się różne metody zabezpieczeń, by minimalizować wolne przestrzenie pomiędzy towarami.

Na każdy towar w czasie procesu transportowego działają siły odśrodkowe. To dlatego ładunek jest podatny na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Jeśli ładunek będzie nieodpowiednio zabezpieczony wiążę się z poniesieniem odpowiedzialności. By uniknąć tej sytuacji – przewoźnicy muszą wykorzystać odpowiednią metodę do unieruchomienia ładunku w transporcie.

Jakie są metody zabezpieczenia ładunku w transporcie drogowym? 

Operatorzy logistyczni podczas umieszczania ładunku w samochodach ciężarowych najczęściej stosują jedną z wybranych technik w zależności od wagi, specyfiki i rodzaju produktu. 

Najpopularniejsze metody to: 

 • Ryglowanie – jedna z technik mocowania dużych frachtów o nietypowych gabarytach przy wykorzystaniu lin i łańcuchów. Ryglowanie jest stosowane w celu zwiększenia stabilizacji i amortyzacji danego przedmiotu. Tę metodę wykorzystuje się też do ładunku przy pomocy konstrukcji uzupełnianej np. o dodatkowy osprzęt.  
 • Mocowanie bezpośrednie – to nic innego jak samodzielne zamocowanie ładunku do elementów wewnętrznych. Jak to działa? Najczęściej dany towar mocuje się do specjalnych punktów w pojeździe w celu bezpiecznego transportu.
 • Mocowanie od góry – pomaga zaoszczędzić miejsce w przestrzeni ładunkowej. Mocowanie od góry to jedno z najczęściej stosowanych mocowań w przypadku ciężkich ładunków. Jeśli np. gabaryt ładunku wymaga tego typu mocowania, by zwiększyć bezpieczeństwo – to wykorzystuje się właśnie tę metodę.
 • Blokowanie ładunku – polega na ciasnym ułożeniu ładunków, by zapobiec przesunięciom i uszkodzeniom. Tę metodę stosuje się przy niewymagających ładunkach, które nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.

Z jakich jeszcze metod korzystają operatorzy logistyczni?

 • Mocowanie za pomocą odciągów prostych lub pętlowych – odciągi to sposoby na to, by odpowiednio przymocować dany ładunek do jednego z boków auta, zwiększyć nacisk i zabezpieczyć ciężar ładunku. Są stosowane również po to, by unieruchomić dany przedmiot, by nie zmienił swojego położenia, dlatego wystarczy do jego stabilizacji użyć odciągów. Ta metoda polega na wykorzystaniu specjalnej pętli i zaczepu, by następnie przymocować przedmiot do jednej ze ścian bocznych pojazdu. 
 • Mocowanie szpringowe – to metoda unieruchamiająca ładunek która za pomocą zawiesi opinających krawędzie warstwy ładunku pomaga ustabilizować produkt tak, by nie zmienił miejsca swojego położenia podczas jazdy i nie przesunął się. Minimalizuje to szkody wynikające z nieprawidłowego ułożenia ładunku w pojeździe. 

Mocowanie pętlami, metoda siłowa i łączona – na czym polegają?

 • Mocowanie pętlami – polega na odciągnięciu ładunku na jedną stronę ramy auta. W jaki sposób? W taki sposób, by ładunek nie przesunął się w innym kierunku, dlatego też często wykorzystuje się mocowanie przepasające ładunek. To właśnie ono za pomocą ukośnych odciągów po każdej stronie – zapewnia odpowiednią stabilizację danemu towarowi podczas transportu. Zaczepy mocujące o wytrzymałości odpowiadającej odciągom powinny mieć ten sam ciężar. 
 • Metoda siłowa to załadunek przy pomocy specjalnych pasów poprzecznych, które gwarantują właściwe zabezpieczenie ładunku bez ryzyka, że się przesunie w czasie jazdy. W ten prosty sposób operator może łatwo zwiększyć siłę docisku pomiędzy dwoma różnymi ładunkami. Wpływa to na zwiększenie bezpieczeństwa ładunku i zapewnia mu lepszą stabilność do podłoża. W ten sposób można uniknąć ryzyka, że ładunek przesunie się podczas podróży do miejsca docelowego.
 • Metoda łączona to nic innego jak połączenie np. metody siłowej i blokowej lub metody mocowania od góry z dolną blokadą ładunku, by zapewnić lepszą stabilność i bezpieczeństwo. Ważne, by te siły zabezpieczające działały w tym samym czasie.

Sposoby mocowania ładunków – z czego korzystają operatorzy, by zabezpieczyć ładunek na czas transportu? 

 • Pasy mocujące ułatwiają dobre przypięcie ładunków np. do elementów znajdujących się w naczepie, zwiększają siłę tarcia i służą do związywania ze sobą ładunków, a dzięki temu, że są regulowane umożliwiają dobry zacisk i właściwą ochronę ładunku na czas przewozu. Są bardzo uniwersalne, dlatego są używane do zabezpieczania najróżniejszych rodzajów ładunków – od lekkich ładunków po te cięższe. Najbezpieczniejsze pasy mocujące stosowane w logistyce to te produkowane zgodnie z normą EN 12 195-2. 

Uwaga: nie należy ich stosować, jeśli mają wyraźne oznaki zużycia. Na etapie przygotowania przesyłki, przewoźnik powinien dokładnie przeanalizować ich stan, by określić, czy nadają się do użycia. 

Jakie są najpopularniejsze elementy do zabezpieczania ładunków w transporcie?

 • Pasy transportowe służą głównie do zabezpieczania ładunku przed przesunięciami. Są stosowane po to, by towar nie mógł się przewrócić w czasie jazdy, głównie wtedy, gdy dany towar nie wypełnia całej powierzchni ładunkowej pojazdu.
 • Taśma mocująca – to wytrzymały i sztywny materiał, która chroni produkty przed wstrząsami i służy nierzadko do unieruchomienia towaru oraz do zaryglowania ładunku. Wykorzystuje się kilka rodzajów taśm – jednorazowe, które nie podlegają żadnym normom; taśmy produkowane zgodnie z normą EN 12 195-2. Zwykle jest stosowana wokół górnej części ładunku, ale nie tylko, bo jest również stosowana wewnątrz paczek. Zapobiega przemieszczaniu się ładunków w czasie podróży, tłumi wstrząsy i uderzenia. 
 • Kliny – standardowo stosuje się kliny o wysokości odpowiadającej 1/3 promienia elementu cylindrycznego, jeśli nie są stosowane odciągi przepasane od góry. Jeśli są stosowane – to wystarczy zastosować kliny. wysokości do 200 mm.

Jakie jeszcze elementy są niezastąpione w branży transportowej do zabezpieczania ładunków?

 • Siatki i płachty z odciągami – są stosowane do przykrywania produktów w naczepach np. podczas postoju. Natomiast siatki z drutu stalowego pomagają utrzymać stabilność ciężkim ładunkom. 
 • Łańcuchy mocujące mogą być regulowane i ułatwiają dobrą ochronę ciężkich frachtów w naczepie. Ponadto są wykorzystywane do przyczepiania różnego rodzaju frachtów do ścian wewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Można je regulować dzięki specjalnym uchwytom. 
 • Wykorzystanie mat antypoślizgowych – umożliwia zmniejszenie liczby odciągów, zwiększenie tarcia pomiędzy podłogą platformy a towarem,
 • Bariery oddzielające – ułatwiają rozlokowanie ładunków w naczepie i zapobiegają zmianym miejsca położenia. 
 • Dźwigary są mocowane do ścian naczepy i służą do większej stabilizacji ładunku. 
 • Poduszki powietrzne pomiędzy warstwami ładunku lub wewnątrz paczek ułatwiają wypełnienie pustych przestrzeni, zmniejszają współczynnik tarcia i zwiększają bezpieczeństwo produktów, a także amortyzują wstrząsy.

Jakie elementy w pojeździe stosuje się do bezpiecznego przewozu?

 • Haki i specjalne zaczepy w naczepie – ułatwiają odpowiednie przygotowanie ładunków. Tak samo w przypadku specjalnych zamków i klamr, które pozwalają dokładnie zabezpieczyć ładunek w pojeździe. 
 • Siatki mocujące pomagają dbać o bezpieczeństwo przedmiotów o nietypowych gabarytach, by tego typu produkt nie zmienił nagle swojego miejsca położenia. 
 • Półki i regały umożliwiają oddzielenie od siebie różnych rodzajów ładunków i zwiększenie bezpieczeństwa pomiędzy towarami. 
 • Ograniczniki – zwiększają stabilizację przewożonych produktów, a ich zaletą jest łatwy montaż do wewnętrznych ścianek bocznych naczepy.
 • Liny mocujące – pomagają podczas załadunku produktów, ale muszą być produkowane według ściśle określonych norm np. normy DIN EN 12195-4 i są stosowane głównie po to, by zabezpieczać towary specjalistyczne.  
 • Belki i specjalne drążki rozporowe – ich zaletą jest łatwość montażu, wszechstronne zastosowanie i łatwe dostosowanie do wymiarów ładunku. Zapobiegają przesunięciom, wstrząsom i uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu. 
Co w sytuacji, gdy dany ładunek nie wypełnia całej powierzchni ładunkowej pojazdu? 

Jeśli dany ładunek nie wypełnia całej powierzchni ładunkowej pojazdu to stosuje się metodę blokową, czyli puste miejsce w naczepie wypełnia  paletami, by zwiększyć bezpieczeństwo. Wymogi dotyczące mocowania określają zasady ustanowione przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego. 

Jakie są zasady prawne dotyczące prawidłowości zabezpieczenia ładunków w transporcie? 

Prawo transportowe szczegółowo zasady, które muszą być spełnione podczas przygotowania ładunku. Prawo transportowe określa nie tylko kwestie bezpieczeństwa danego ładunku, ale również normy, które muszą być spełnione, by dany produkt był gotowy do dostarczenia. Są to między innymi: 

 • artykuł. 17 ustawy 1 konwencji CMR, który określa zakres odpowiedzialności przewoźnika. Odpowiada on za zgubienie towaru, uszkodzenie lub opóźnienie towaru wynikłe z jego winy.
 • norma unijna PN-EN 12195, która dzięki wzorom matematycznym pozwala określić liczbę elementów chroniących dany ładunek. Ponadto pomaga operatorom logistycznym łatwiej dobrać liczbę elementów mocujących, uwzględniając również maksymalne dopuszczalne obciążenie pojazdu.
 • ustawa Prawa o ruchu drogowym, która określa zasady dotyczące bezpieczeństwa ładunku podczas transportu 
 • rozporządzenie dotyczące homologacji wybranych pojazdów samochodowych. Określa zasady bezpieczeństwa w zakresie montażu przyczep do samochodów. 
Kwestia odpowiedzialności za transport ładunku – kto ponosi odpowiedzialność? 

Konwencja CMR szczegółowo określa zakres odpowiedzialności za transport danego ładunku od momentu podjęcia ładunku aż do momentu zrealizowania etapu ostatniej mili, czyli dostarczenia ładunku do portu macierzystego dostawcy lub do miejsca docelowego danego odbiorcy.

W przypadku ładunków nieprawidłowo zabezpieczonych to przewoźnik ponosi odpowiedzialność, dlatego tak istotny jest wybór odpowiednich technik, by nie dopuścić do uszkodzenia ładunku. 

Warto mieć na uwadze, że odpowiedzialność za opóźnienia w dostawie ładunku wynikłe z przyczyn niezależnych od niego np. spowodowane warunkami atmosferycznymi – jest mniejsza niż w przypadku np. źle wypracowanej organizacji pracy. 

Oddeleguj transport swojego ładunku profesjonalistom w Logiscom! 

Szukasz firmy logistycznej, której będziesz mógł powierzyć transport dowolnego ładunku i która go dla Ciebie kompleksowo zorganizuje? Oddeleguj logistykę towaru w  Logiscom, a nasz doświadczony zespół odpowiednio zabezpieczy Twój ładunek, by bezpiecznie dotarł do celu w wyznaczonym terminie!