Najczęściej popełniane błędy w magazynowaniu towarów

Najczęściej popełniane błędy w magazynowaniu towarów

Dobrze zorganizowany magazyn wymaga odpowiedniego podzielenia na specjalne strefy i właściwie zorganizowanej pracy, by magazynowanie towarów było efektywne, dobrze zorganizowane i realizowane zgodnie z założonymi celami przedsiębiorstwa. O czym warto pamiętać podczas magazynowania towarów i jakie są najczęstsze błędy w przestrzeniach magazynowych? Sprawdź je, przeanalizuj czy w Twojej firmie się nie zdarzają, a jeśli tak – to dowiedz się, jak możesz je wyeliminować, by usprawnić procesy logistyczne w swojej firmie. 

Nowoczesny i dobrze zorganizowany magazyn – czyli jaki? 

Każdy magazyn, by sprawnie funkcjonował – wymaga nie tylko umiejętnej organizacji przestrzeni, ale również podzielenia powierzchni magazynowej na kilka stref, które przyśpieszają codzienne obowiązki, pomagają efektywniej sortować rozmaite towary i szybciej kompletować zamówienia oraz zmniejszyć ryzyko błędów związanych np. ze spakowaniem produktów, których dany klient nie zamawiał

Dobrze zorganizowany magazyn przede wszystkim jest przestrzenią podzieloną na kilka stref:

  • strefę przyjęć towarów – strefę, w której przyjmowane są ładunki na magazyn
  • strefę kompletacji, w której kompletuje się ładunki w ramach jednego zamówienia, segreguje je i umieszcza w kolejnych strefach, by je przygotować np. do procesu magazynowania lub dalszej wysyłki (w zależności od tego, jaki cel ma dany ładunek). 
  • składowania towarów, 
  • strefę wydań produktów,
  • strefę kompletacji. 

Jakie są najczęściej popełniane błędy w magazynowaniu towarów? 

Niezależnie od tego, czy decydujesz się na outsourcing magazynowy, czy masz w swojej firmie własny magazyn  może się zdarzyć, e nawet nieświadomie popełniasz błędy związane z nieprawidłowym magazynowaniem produktów. Warto więc mieć większą świadomość o tym, jakie są najczęściej popełniane błędy i 

Do grona najczęściej popełnianych błędów w przestrzeniach magazynowych można zaliczyć następujące sytuacje: 

1. Brak wydzielonych stref, które ułatwiałyby codzienną pracę pracownikom magazynowym 

W każdym nowoczesnym magazynie muszą znaleźć się strefy, które zwiekszają efektywność operacyjną pracowników, przyśpieszają wykonywanie procesów logistycznych i sprawiają, że proces magazynowania towarów przebiega sprawniej. Ze względu na różne fazy procesu – Twój magazyn powinien składać się z kilku różnych stref, by przyśpieszyć codzienną pracę pracownikom magazynowym. 

Natomiast sam proces składowania będzie wtedy uporządkowany i pozwoli twoim pracownikom magazynowym efektywniej wykonywać swoje obowiązki. W związku z tym w magazynie Twojej firmy nie powinno zabraknąć strefy do przyjmowania towarów, specjalnej strefy do konfekcjonowania produktów, a także do obsługi zwrotów, które znacząco przyśpieszają procesy logistyczne w Twojej firmie i usprawnią fazy procesu magazynowania. 

2. Brak kontroli nad wydatkami magazynowania i planu, który ograniczyłby je do niezbędnego minimum 

Jednym z nagminnie popełnianych błędów jest brak kontroli nad kosztami, które generuje własny magazyn i jednocześnie brak pomysłów na to, jak te koszty obniżyć, by uniknąć wysokich opłat i płacić mniej w skali miesiąca. Przykład: oszczędzanie energii. Pomyśl, jakie działania mógłbyś wdrożyć w magazynach swojej firmy, by w skali roku płacić mniej za zużycie energii. Rozwiązaniem może być zmiana operatora lub wdrożenie nowoczesnych technologii oświetleniowych w magazynach firmy, które pozwolą w skali roku zaoszczędzić sporo pieniędzy. 

3. Nieefektywne metody składowania towarów, które utrudniają wykorzystanie pełnego potencjału powierzchni magazynowej 

Do grona najczęściej popełnianych błędów zaliczyć można również niewłaściwie dobrane metody kompletacji towarów oraz nieefektywne metody składowania towarów w magazynach. Takim przykładem jest np. składowanie produktów w magazynach w taki sposób, że ciągle brakuje miejsca na nowe produkty. Jeśli jesteś w takiej sytuacji – wystarczy przemyśleć, czy wybrana metoda składowania produktów – jest odpowiednia i jak możesz przeorganizować swój magazyn, by mieć więcej miejsca. 

4. Brak optymalizacji w magazynie 

Jedynym z najczęstszych błędów w magazynach jest brak optymalizacji działań. Właściciele magazynu nie koncentrują swojej uwagi na tym, by np. ograniczać koszty, testować różnego rodzaju działania, które pomogłyby im np. zaoszczędzić pieniądze i jednocześnie ułatwiłyby codzienną pracę pracownikom magazynowym. Dlatego regularnie warto sprawdzać, co działa w Twojej przestrzeni magazynowej, a co nie i wdrażać rozmaite usprawnienia, by codzienna praca była efektywna. 

5. Zbyt duża i częsta rotacja pracowników magazynowych 

Jednym z najczęstszych błędów w magazynach jest zbyt duża rotacja pracowników. By tego uniknąć – pracownicy w Twojej firmie muszą być nieustannie motywowani do pracy np. przez przejrzysty system premii, nagrody za dobre wyniki i ważne dla nich benefity. Pomyśl o tym, co możesz usprawnić w swojej firmie, by zmotywować swoich pracowników do działania i tym samym zmniejszyć rotację wśród pracowników magazynowych. 

6. Zbyt długi czas oczekiwania na zamówienia i brak współpracy z zewnętrznymi operatorami logistycznymi 

Problematyczne jest zbyt długie czekanie na zamówienia z magazynów, które np. w okresie świąt czy intensywnych okresów sprzedaży w branży e-commerce mogą mieć zbyt duże obciążenie i dlatego niektóre procesy logistyczne realizować wolniej. Wpływa na to konieczność wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę, dlatego wiele firm decyduje się na wdrożenie automatyzacji w niektórych działaniach, by szybciej realizować proces zamówień. W takich sytuacjach zdecydowanie warto skorzystać z outsourcingu logistycznego i zdecydować się na współpracę z zewnętrznym operatorem logistycznym. 

7. Brak automatyzacji działań magazynowych 

Wdrożenie automatyzacji dla wielu firm jest konieczne, by mogły się szybciej rozwijać, zarabiać więcej i jednocześnie efektywnie pracować. Firmy, które nie mają wdrożonych automatyzacji w niektórych procesach – pracują wolniej i realizują zamówienia z dłuższym czasem realizacji. By tego uniknąć, warto rozważyć, jakie działania w swojej firmie możesz zautomatyzować, by skrócić czas wykonywania poszczególnych operacji. 

Bezpieczne magazynowanie towarów – oddeleguj to specjalistom! 

Chcesz oddelegować w swojej firmie obowiązki związane z magazynowaniem towarów i szukasz odpowiedniej firmy, która zrealizuje to zadanie? Interesuje Cię skorzystanie z usługi magazynowania? Skorzystaj z fachowej pomocy i zdecyduj się jeszcze dzisiaj na wybranie usługi magazynowania w Logiscom. Nie magazynujemy jedynie kilku produktów i są to produkty ADR, czyli różnego rodzaju substancje niebezpieczne, produkty sypkie oraz produkty, które wymagają przechowywania w określonych temperaturach. Sprawdź usługę magazynowania towarów w Logiscom!