TRANSPORT PONADGABARYTOWY – formalności i zezwolenia – co warto wiedzieć?

TRANSPORT PONADGABARYTOWY – formalności i zezwolenia – co warto wiedzieć?

Realizacja transportu ponadgabarytowego wymaga od każdego przewoźnika odpowiednich formalności, znajomości przepisów ruchu drogowego i niezbędnych zezwoleń na przewóz ładunków ponadgabarytowych. Co warto wiedzieć o transporcie ponadnormatywnym i jakie warunki muszą być spełnione, by zrealizować go zgodnie z prawem transportowym? 

Czym jest transport ponadgabarytowy i ponadnormatywny? 

Transport ponadnormatywny jest też określany mianem ponadgabarytowego, dlatego warto pamiętać, że są to pojęcia tożsame. Transport pojazdem nienormatywnym realizowany jest wtedy, gdy ładunek przekracza standardowe wymiary i wymaga szczególnego zabezpieczenia podczas podróży z punktu A do punktu B. Odnosi się do pojazdu, którego rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem przekracza standardowe wymiary. W ramach transportu przewoźnik najczęściej realizuje ładunki, które ze względu na gabaryty i wymiary przekraczają standardowe rozmiary. 

Jakie obowiązki ma przewoźnik, który realizuje transport wielkogabarytowy? 

Transport gabarytów wymaga od przewoźnika nie tylko znajomości prawa transportowego i stosowania jego zasad w praktyce. Wymaga również wiedzy o tym, jak prawidłowo zabezpieczyć towar i przygotować go do transportu krajowego lub europejskiego. Dobry przewoźnik wie doskonale, co musi zrobić, by przygotować i właściwie zabezpieczyć ładunek ponadgabarytowy do transportu. 

Transport ładunków ponadgabarytowych – jakie to dokładnie ładunki? 

Ciekawi Cię, jakie ładunki możesz przetransportować w ramach transportu ponadgabarytowego? Według prawa transportowego możesz przetransportować wszystkie ładunki, które ze względu na gabaryt lub rozmiar nie spełniają wymogów standardowych przesyłek i z tego względu są kwalifikowane jako ładunki ponadgabarytowe.

W ramach realizacji usługi transportowej realizowane są najróżniejsze ładunki – od ciężkich mebli aż po turbiny wiatrowe, części maszyn przemysłowych i budowlanych, a także części specjalistyczne produkowane przez różne firmy. 

Organizacja transportu ponadgabarytowego – co warto wiedzieć?

Organizacja transportu ponadgabarytowego wymaga nie tylko bardzo dobrej organizacji pracy przewoźnika, ale jednocześnie konieczne jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń do legalnego wykonywania takich usług transportowych na terenie Polski i Unii Europejskiej. Uzyskanie odpowiedniego zezwolenia jest więc konieczne, by realizować transport ładunków ponadnormatywnych zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym.

Przewoźnik realizuje transport ponadgabarytowy przy użyciu specjalnej floty wraz z naczepami dostosowanymi do potrzeb ładunków ponadgabarytowych. W zależności od tego, jak wiele jest ładunków ponadgabarytowych do przetransportowania – niezbędny jest zespół pojazdów, który umożliwi sprawną realizację usługi transportowej do dowolnej lokalizacji w Europie. 

Zasady transportu ponadgabarytowego reguluje prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym precyzyjnie określa, czym jest ładunek o niestandardowych wymiarach i jak należy postępować podczas transportu tego typu towarów. 

Organizacja transportu ponadgabarytowego wymaga od przewoźnika dokładnego zaplanowania trasy z uwzględnieniem wszelkich przeszkód, które mogą na tej drodze wystąpić jak np. zwężenia dróg, korki, zamknięcia odcinków dróg, dlatego przewoźnik zawsze współpracuje z dyspozytorem, który informuje go tego typu utrudnieniach w transporcie. 

Kiedy według prawa transportowego konieczny jest pilotaż transportu ponadgabarytowego? 

Organizacja przewozu ładunku ponadgabarytowego musi więc spełniać polskie przepisy i europejskie przepisy w zależności od tego dokąd realizowany jest transport. Warto mieć na uwadze, że nie każdy transport ładunku ponadgabarytowego wymaga pilotażu przy udziale innego przewoźnika. Taka sytuacja jest konieczna wtedy, gdy pojazd transportowy wraz z ładunkiem przekracza maksymalne dopuszczalne rozmiary: 23 metry długości łącznej, 3,2 metry szerokości i 4,5 metra wysokości lub ładunek wraz z pojazdem przekroczy wagę 60 ton. 

W takiej sytuacji według prawa transportowego niezbędny jest pilotaż jednego pojazdu. W przypadku transportu bardzo dużych ładunków ponadgabarytowych i przekroczenia powyższych wymiarów wymagana jest eskorta dwóch pojazdów pilotujących. Ma to miejsce wtedy, gdy np. łączna waga pojazdu wraz z transportowanym ładunkiem przekracza 80 ton. 

Jakie zezwolenia są niezbędne w transporcie ponadgabarytowym w branży transportowej? 

W przypadku transportu ponadgabarytowego przewoźnika zawsze obowiązują różnego rodzaju zezwolenia na przewóz towarów. Zezwolenia na transport ponadgabarytowy wydaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Niektóre zezwolenia na realizację transportu ładunków ponadgabarytowych udziela starosta, dlatego warto to wiedzieć. 

Dlatego każdy przewoźnik, który realizuje usługę transportu ponadgabarytowego, musi mieć ważne zezwolenia na realizację tego typu usług w zakresie transportu ponadgabarytowego. Uzyskanie zezwolenia jest możliwe po złożeniu stosowanych dokumentów u organu, który jest odpowiedzialny za jego wydanie. 

Poznaj kategorie zezwoleń obowiązujących w transporcie ponadgabarytowym towarów 

W transporcie drogowym i międzynarodowym obowiązują kategorie zezwoleń, które musi mieć każdy przewoźnik realizujący tego typu usługi, by działać w legalny sposób. Przewoźnik realizujący transport ponadgabarytowy jest odpowiedzialny nie tylko za dokładne planowanie trasy ładunku i jego zabezpieczenie, ale ponosi również odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia towaru podczas transportu. 

Kategorie zezwoleń dzielą się aż na 7 kategorii.

Czym dokładnie charakteryzują się te kategorie zezwoleń i kto je wydaje?  

Kategorie I i II to pozwolenia, które dla przewożonego ładunku wydaje starosta i naczelnik urzędu celnoskarbowego. Kategoria I dotyczy pojazdów, których wymiary, nacisk osi i rzeczywista masa całkowita nie przekraczają 3,5 metrów. Zezwolenia na transport ponadgabarytowy I kategorii wydaje starosta i zarządca danej drogi, a przewoźnik może poruszać się wyłącznie po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. 

Kategoria II to zezwolenia, które są wydawane przez starostę i naczelnika urzędu celnoskarbowego. Dotyczą samochodów, których nacisk osi i rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej. Wymiary nie mogą przekraczać szerokości 3,2 metrów, a długość takiego pojazdu nie może być większa niż 15 metrów. 

III kategoria zezwoleń wymaga uzyskania pozwolenia od naczelnika urzędu celnego. W przypadku pozostałych kategorii warto mieć na uwadze, że niezbędne zezwolenia na transport ponadgabarytowy z IV, V, VI i VII kategorii wydaje GDDKia, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  

O czym jeszcze należy pamiętać podczas realizacji transportu międzynarodowego ładunków ponadgabarytowych i jaka flota pojazdów jest niezbędna? 

Przewozy ponadgabarytowe  wymagają od przewoźników nieustannej znajomości przepisów prawa i spełnienia wszelkich niezbędnych formalności, by móc legalnie transportować wszelkie pojazdy z ładunkami ponadgabarytowymi. 

Jakimi pojazdami nienormatywnymi jest realizowany transport ładunków ponadgabarytowych? 

Ciekawi Cię, w jaki sposób realizowany jest transport ponadgabarytowy towarów? Realizacja tego typu transportu wymaga od przewoźnika właściwego doboru pojazdu wraz z ładunkiem. Tego typu usługi transportowe najczęściej są realizowane przy użyciu specjalistycznej floty pojazdów przynależnych do floty firmowej danej firmy transportowej.

W Logiscom dysponujemy odpowiednią flotą nowoczesnych pojazdów, które pozwalają zrealizować nawet najtrudniejsze wyzwania i bezpiecznie dostarczyć ładunki nawet do najdalszych miejsc w Europie. 

Transport ponadnormatywny w Logiscom – bezpiecznie, terminowo i profesjonalnie! 

Szukasz od dawna doświadczonej firmy logistycznej do współpracy, której będziesz mógł powierzyć transport ponadgabarytowy swojego ładunku? Zależy Ci na tym, by współpracować z firmą, która zdejmie z Ciebie odpowiedzialność za planowanie trasy i wszelkie niezbędne formalności transportowe i celne? Nasi przewoźnicy gwarantują indywidualne podejście do każdego zlecenia i pomogą Ci bardzo dokładnie zaplanować trasę przejazdu, by Twój ładunek szybko i bezpiecznie dotarł do wyznaczonego celu! 

Nasza firma transportowa zrealizuje dla Ciebie wszystko w sposób kompleksowy tak, byś nie musiał się martwić o swój ładunek podczas transportu ani dokumenty transportowe! Skorzystaj z usług transportowych w Logiscom, a nasz doświadczony przewoźnik dostarczy Twój ładunek do dowolnej lokalizacji w Europie. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Terminowy transport ponadnormatywny ładunków 

Zależy Ci na tym, by szybko i sprawnie zlecić transport ładunku ponadgabarytowego, ale nie dysponujesz własną flotą pojazdów transportowych? Skorzystaj z usług w Logiscom, by mieć pewność, że dostarczymy Twój ładunek szybko i w terminie do dowolnej lokalizacji w Europie.