TRANSPORT KABOTAŻOWY – NA CZYM POLEGA?

TRANSPORT KABOTAŻOWY – NA CZYM POLEGA?

Przewóz kabotażowy towarów to nic innego jak transport w celach zarobkowych. Transport kabotażowy podlega szczególnym przepisom prawa transportowego. Wszystko po to, by przewoźnik z odpowiednimi uprawnieniami mógł bezpiecznie dostarczyć ładunek do danego miejsca docelowego. Co warto wiedzieć o tych zasadach, co zmienia Pakiet Mobilności w przepisach dotyczących transportu kabotażowego i o czym powinien pamiętać każdy przewoźnik? 

Na czym polega transport kabotażowy? 

Przewóz kabotażowy polega na realizowaniu transportu w celach zarobkowych na terenie tego samego państwa za pomocą auta zarejestrowanego w innym kraju. Przewóz kabotażowy jest stosowany do minimalizacji ryzyka pustych przebiegów i optymalizacji procesów logistycznych. Takie przewozy muszą być realizowane zgodnie z przepisami prawa transportowanego i przepisami obowiązującymi w Pakiecie Mobilności. 

Kto może wykonywać transport kabotażowy towarów do krajów EU? 

Przewozy kabotażowe może realizować każdy przewoźnik z zarejestrowaną działalnością transportową, który ma wszelkie wymagane uprawnienia do realizacji takich transportów (w tym ważną licencję wewnątrzwspólnotową umożliwiającą realizację takich przewozów w krajach UE). 

Regulacje prawne i ważne aspekty  dotyczące przepisów transportu kabotażowego 

W jaki sposób są regulowane postanowienia prawne dotyczące przewozów kabotażowych? Zasady dotyczące przewozu kabotażowego reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 2009 roku. 

Jakie kary obowiązują w transporcie kabotażowym? 

Przewozy kabotażowe wymagają od kierowców i przewoźników bardzo dobrej znajomości prawa transportowego i wprowadzonych zmian w ramach Pakietu Mobilności. 

Jakie są kary za złamanie zasad Pakietu Mobilności w przewozach kabotażowych np. za nieprzestrzeganie zasady 4-dniowych przerw między danymi przewozami kabotażowymi? Przewoźnik, który się tego dopuści, musi liczyć się między innymi z koniecznością uiszczenia grzywny w wysokości zależnej od danego państwa członkowskiego. Każdy kolejny transport kabotażowy przewoźnik może zrealizować dopiero po upływie 4-dni. 

Jeśli jednak przewoźnik wjechał na teren danego państwa „na pusto” to może zrealizować jeden przewóz kabotażowy, ale nie wcześniej niż w ciągu 3 dni od daty przyjazdu na teren danego państwa i nie później niż 7 dni liczonych od momentu ostatniego rozładunku towarów. 

Ponadto złamania obowiązujących przepisów kabotażowych jest również odebranie licencji wewnątrzwspólnotowej i zakaz wykonywania przewozów w celach transportowych. Dodatkowo takiej osobie może zostać odebrane prawo do ubezpieczenia kabotażowego. Warto mieć również na uwadze to, że taki przewoźnik może zostać również zawieszony w ramach swoich obowiązków i może mieć odebrane świadectwo kierowcy. 

Dokumentacja transportowa niezbędna do realizacji przewozów kabotażowych i nie tylko! 

Każdy przewoźnik, który realizuje przewóz kabotażowy musi mieć przy sobie ważną licencję wewnątrzwspólnotową, by móc zrealizować taki przewóz towarów. 

Niezbędne jest również ważne świadectwo kierowcy, odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika, a sam przewoźnik musi znać obowiązujące zasady prawa transportowego. Ponadto przewoźnik musi mieć również ważne ubezpiecznie OC, by realizować tego typu przewozy i pamiętać o obowiązujących zasadach dotyczących obowiązkowych ograniczeń w czasie pracy i przestrzegać zasad odpoczynku. Podczas każdego transportu kabotażowego przewoźnik musi mieć kompletną dokumentację transportową, by legalnie zrealizować przewóz kabotażowy. 

Pakiet Mobilności i jego wpływ na przepisy regulujące transport kabotażowy 

Zmiany w przepisach dotyczących transportów kabotażowych obowiązują w polskim prawie od 21 lutego 2022 roku. Jedną ze zmian jest obowiązkowa przerwa kierowców pomiędzy kolejnymi kabotażami dla kierowcy w państwach członkowskich UE, która w logistyce jest określana jako tzw. „cooling-off”, czyli tymczasowe „zamrożenie” (nieużywanie) ciężarówki. 

Drugą zmianą jest ta, która dotyczy 4-dniowych ograniczeń w pracy przewoźników. Mianowicie, nie mogą przez 4 dni liczone od daty zakończenia poprzedniego transportu kabotażowego  realizować kolejnych transportów za pomocą przy użyciu tego samego pojazdu na terenie państwa członkowskiego UE lub zespołu pojazdów wyposażonych w ten sam silnik. 

Trzecią zmianą, która została uregulowana na mocy Pakietu Mobilności w przewozach kabotażowych jest ta, że przewoźnicy z zarejestrowanymi firmami w UE mają prawo skorzystać z pewnego odstępstwa (od art. 4 dyrektywy 92/106/EWG). Mianowicie przewoźnicy podczas realizacji przewozu kabotażowego mogą zrealizować transport na pewnym odcinku w ramach transportu kombinowanego niezależnie od tego, czy przekraczają granicę danego państwa czy nie. Przepisy również nie definiują ograniczeń w realizacji takich pojazdów.

Profesjonalne transporty kabotażowe – tylko z doświadczonym przewoźnikiem 

Chcesz zlecić transport kabotażowy doświadczonej firmie i mieć pewność, że Twój ładunek bezpiecznie i na czas dotrze do celu? Zleć nam transport swojego ładunku, a my zajmiemy się kompleksową obsługą wraz z ubezpieczeniem ładunku na kwotę 300.000 euro i prawidłowym wypełnieniem dokumentacji transportowej. 

Terminowe i legalne przewozy kabotażowe – w Logis com to codzienność!

Regularne zmiany przepisów w prawie transportowym, a także wysokie grzywny za złamanie przepisów w transporcie kabotażowym wymagają współpracy z doświadczonym przewoźnikiem, który ma odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w zakresie prawa transportowego. Szukasz firmy logistycznej, w której przewoźnicy są na bieżąco z prawem transportowym – zapraszamy do współpracy z naszą firmą i skorzystania z naszych usług logistycznych.  

Profesjonalny transport kabotażowy zgodny z zasadami Pakietu Mobilności 

Szukasz doświadczonej firmy logistycznej do współpracy w zakresie przewozów kabotażowych, w której przewoźnicy mają odpowiednie uprawnienia i ważne licencje wewnątrzwspólnotowe? W Logis com dbamy o każdy rodzaj ładunku i realizujemy transporty kabotażowe do wszystkich państw w Europie!