Różne rodzaje transportu w logistyce

Różne rodzaje transportu w logistyce

W dzisiejszych czasach, gdy żyjemy szybko i wszystko chcemy mieć „na już” i „na teraz”, zazwyczaj oczekujemy, że dostawa zamówionego przez nas w sklepie towaru będzie ekspresowa. Regularnie korzystamy z aplikacji śledzących przesyłki kurierskie, nadawane zarówno z różnych miast w Polsce jak i z różnych krajów na całym świecie. Towary i dobra nie byłyby w stanie dotrzeć do nas, gdyby nie transport. Dowiedz się jakie wyróżniamy środki transportu i które z nich najefektywniej przetransportują partię danego towaru do miejsca docelowego.

CIężarówka na ulicy przy rozładunku

Definicja transportu

Transportem nazywamy zespół usług mających na celu przenieść lub przewieźć dany ładunek, towar czy ludzi, w określonej przestrzeni z punktu A do punktu B, przy użyciu właściwych środków transportu. Warto pamiętać, że transport jest bardzo ściśle związany z pozostałymi działami gospodarki. Innymi słowy, rozwój transportu warunkuje rozwój gospodarki. 

Rodzaje transportu

Na świecie nie istnieje wyłącznie jeden właściwy rodzaj transportu, wręcz przeciwnie jest ich wiele, a każdy z nich ma inne cechy, istotne z różnych punktów widzenia. Podstawowym kryterium podziału transportu jest rozróżnienie na transport przewozowy i przesyłowy. 

Transport przewozowy obejmuje transport lądowy, do którego zaliczamy transport bezszynowy (samochodowy) oraz szynowy (kolejowy); transport wodny, do którego zaliczamy transport morski i transport wodny śródlądowy (rzeczny); oraz transport powietrzny, w skład którego wchodzi transport lotniczy i kosmiczny. 

Transport przesyłowy obejmuje natomiast transport przewodowy oraz niekonwencjonalny. Do tego pierwszego zaliczamy transport rurociągowy i elektrotransport, a w skład tego drugiego wchodzą transport przenośnikowy i transport dźwigowy.

WYkres rodzajów transportu

Wady i zalety wybranych rodzajów transportu

Transport samochodowy

Do jego największych zalet należy najlepsza dostępność przestrzenna, dzięki największej gęstości i spójności sieci oraz najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia rynków zaopatrzenia i zbytu. Innymi słowy transport samochodowy dojedzie wszędzie tam, gdzie nie dojadą lub dopłyną inne środki transportu. Minusem transportu samochodowego jest duże zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz wysokie koszty przemieszczania. 

Transport kolejowy

Ten rodzaj transportu ma zdolność do przewozów masowych, a w dodatku ma relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości. Inną zaletą jest korzystna oferta czasowa, ze względu na wysoką niezawodność przewozów kolejowych oraz regularność, częstotliwość i rytmiczność połączeń. Do wad transportu kolejowego należy zaliczyć stosunkowo niskie bezpieczeństwo przewozu ładunków wrażliwych na wstrząsy i przeładunki oraz duże niebezpieczeństwo kradzieży.

Transport morski

Transport morski jako jeden z nielicznych środków transportu ma zdolność do przewozów ładunków o najszerszym zastosowaniu. Dysponuje światowym zasięgiem obsługiwanych szlaków przewozowych. Ceny transportu morskiego są najkorzystniejsze, spośród innych rodzajów. Do wad tego transportu należy zaliczyć niewielką prędkość eksploatacyjną statków i niską punktualność połączeń morskich. Bezpieczeństwo towarów wrażliwych na wilgoć jest relatywnie niskie. Do tego, należy wziąć pod uwagę, że przy transporcie morskim trzeba wykorzystywać dodatkowe usługi dowozowo-odwozowe, w związku z niską dostępnością przestrzenną portów morskich.