NAJCZĘSTSZE WYZWANIA W PRACY MAGAZYNOWEJ

NAJCZĘSTSZE WYZWANIA W PRACY MAGAZYNOWEJ

Jakie są najczęściej popełniane błędy w magazynach i jakie rozwiązania można zastosować, by ich uniknąć? Z jakimi wyzwaniami na co dzień muszą mierzyć się pracownicy magazynowi? Poznaj je, by mieć większą świadomość o tym, jak na co dzień wygląda praca magazyniera i jakich błędów możesz uniknąć we własnym magazynie, by o wiele efektywniej zarządzać gospodarką magazynową i wykorzystywać dostępną przestrzeń.  

Jakie są najczęstsze wyzwania magazynowe?  

Gospodarka magazynowa to dziedzina, która dotyczy rozmaitych czynności związanych z logistyką i kontrolą zapasów w magazynie. po to, by procesy magazynowe były efektywne, a towary w odpowiednim czasie były dostarczane do klientów.

Obejmuje nie tylko proces kompletacji towarów, ale również czas realizacji danych zamówień, przepływu towarów czy odpowiednio wdrożonych systemów informatycznych, które są wykorzystywane w magazynach do automatyzacji pracy.  

1. Brak specjalnie wydzielonych stref w magazynie i nieefektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej 

Jednym z najczęstszych problemów związanych z pracą magazynów jest brak odpowiednio zorganizowanych stref dla rozmaitych towarów. Tego rodzaju strefy pozwoliłby na szybsze wydawanie produktów, zminimalizowałyby ryzyko opóźnień przy wydawaniu towarów i znacznie poprawiłyby komfort pracy pracowników magazynowych.

2. Zbyt duża rotacja pracowników magazynowych 

Jednym z problemów dotyczących dobrego funkcjonowania magazynów jest brak wykwalifikowanych pracowników magazynowych. Dotyczy to zarówno trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników zaangażowanych w wykonywaną pracę, jak i również ich motywacji do nieustannego zwiększania własnych kompletacji.

3. Brak wypracowanych standardów pracy magazynowej  i wykwalifikowanych pracowników magazynowych 

Kolejną przeszkodą, która może utrudniać efektywną pracę magazynową jest brak wypracowanych standardów pracy magazynowej.

Ustalenie takich zasad i wypracowanie dobrych nawyków przyśpieszających efektywną pracę w magazynie na pewno zwiększyłoby komfort pracowników, zminimalizowałoby ryzyko błędów ludzkich i zwiększyłoby koncentrację zespołów na realizacji konkretnych zadań. 

4. Regularna kontrola zapasów i organizacja ich według odpowiednich metod składowania 

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w polskich magazynach jest brak odpowiedniej kontroli nad zapasami i brak wdrożonych metod kompletacji towarów, które znacznie ulepszyłyby komfort pracy. Wdrożenie odpowiednich metod składowania towarów np. składowanie blokowe czy wdrożenie wysokiego składowania towarów pozwoli na pełne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynu i jednocześnie znacząco wpłynie na organizację pracy pracowników magazynowych. 

Wypracowanie lepszych nawyków związanych z organizacją pracy i wdrożenie odpowiednich metod składowania towarów pozwoli na efektywniejszą i bardziej skuteczną pracę w magazynie. Ponadto zamówienia będą kompletowane zgodnie z zamówieniami klientów i zmniejszy się ryzyko omyłek związanych z nieprawidłowym konfekcjonowaniem towarów. 

5. Problemy z nieodpowiednio zarządzanym łańcuchem dostaw 

Jednym z największych wyzwań w gospodarce magazynowej jest złe zarządzanie łańcuchem dostaw, na które ma również wpływ niewystarczająca kontrola zapasów na bieżąco.

Brak regularnego weryfikowania jakości produktów i ich dostępności w magazynach wiążę się z koniecznością wydłużenia oczekiwania klienta na zamówienie i wymaga zmian logistycznych.  

6.  Brak odpowiednio wdrożonych systemów informatycznych, które ułatwiają pracę

Nowoczesne systemy informatyczne i telematyczne pozwalają kontrolować na bieżąco zapasy towarów i jednocześnie planować pozostałe działania logistyczne.

W każdej firmie logistycznej są obowiązkowe, by informować klientów na bieżąco o statusie przesyłki, ale przede wszystkim po to, by śledzić drogę, jaką pokonuje ładunek i skutecznie zapobiegać ewentualnym opóźnieniom w procesie logistycznym. To tłumaczy dlaczego tak istotne jest wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych.  

Brak odpowiednio wdrożonych systemów informatycznych i telematycznych może skutkować magazynem niedostosowanym do dzisiejszych oczekiwań klientów, niekorzystnie wpływać na codzienną pracę pracowników magazynowych. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników z korzystania z takich systemów i stosowanie ich na co dzień, by ich praca była efektywna.   

7.  Nieefektywna kompletacja towarów i pomyłki w zamówieniach 

Kolejnym problemem, z którym zmagają się firmy logistyczne jest niedokładna kompletacja towarów w magazynach. Najczęściej spowodowana jest brakiem wypracowanych standardów pracy, trudnościami w ustaleniu zasad organizacyjnych w magazynie i brakiem zdyscyplinowania pracowników.

Rozwiązaniem tych problemów jest ustalenie szczegółowych zasad organizacji pracy na magazynie, podział konkretnych stref  na magazynie, które ułatwi pracę pracownikom i pozwoli na wypracowanie znacznie lepszych nawyków w codziennej pracy.

Ponadto tym, co może pomóc w efektywnej pracy jest własny system etykietowania towarów, który pozwoli uniknąć błędów z kompletacją towarów i omyłek wskutek źle wprowadzonych nazw produktów do systemu lub numerów produktów. 

8. Zła organizacja pracy własnej 

Brak jasno określonych zasad pracy w magazynie, nieumiejętność zarządzania zespołem pracowników magazynowych i trudności w wypracowaniu odpowiednich nawyków związanych z realizacją konkretnych zadań powodują złą organizację pracy w magazynie.

W związku z tym konieczne jest wdrożenie odpowiednich metod pracy w magazynie i zbudowanie właściwych nawyków, które pozwolą na zwiększenie efektywnego środowiska pracy i stworzenie bardziej jakościowych nawyków, które przełożą się na szybciej realizowane zadania. 

Nowoczesny magazyn do wynajęcia – specjalnie na potrzeby Twojej firmy 

Szukasz magazynu do wynajęcia na wynajem krótkoterminowy lub długoterminowy? Mamy dla Ciebie coś specjalnego!

Nasze nowoczesne hale magazynowe o powierzchni 2500 metrów kwadratowych to idealne miejsca do przechowywania rozmaitych towarów. Możesz w nich przechowywać dowolne rodzaje materiałów (z wyjątkiem produktów sypkich, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych i produktów wymagających przechowywania w kontrolowanych temperaturach).  

Interesuje Cię nowoczesny magazyn na wynajem i chcesz poznać więcej szczegółów? Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą wynajmu magazynu: https://logiscom.pl/usluga-magazynowania/

Chcesz wynająć magazyn dla swojej firmy i zastanawiasz się nad tym dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie właśnie od nas? Sprawdź i przeczytaj nasz artykuł na blogu: 

Logistyka magazynowa na wysokim poziomie – odkryj nowoczesny magazyn do wynajęcia dla Twojej firmy 

Rozważasz magazyn na wynajem dla swojej firmy i ciekawi Cię, z jakimi wyzwaniami zmagają się polscy pracownicy magazynowi? Zarządzanie magazynem i wypracowanie nawyków wspomagających wydajność pracy nie jest łatwe, ale to właśnie one i automatyzacja procesów magazynowych pozwalają na skrócenie procesów dostaw towarów w magazynach i wpływają na efektywny łańcuch dostaw.