Spedytor a przewoźnik – zakres odpowiedzialności, obowiązki, różnice

Spedytor a przewoźnik – zakres odpowiedzialności, obowiązki, różnice

W branży TSL bardzo często pojęcie spedytora z przewoźnikiem jest mylone, a warto wiedzieć, że to nie są zawody tożsame. Spedytor od przewoźnika różni się zakresem odpowiedzialności za konkretny ładunek, obowiązkami, a także regulacjami prawnymi, które dotyczą jego pracy. Co warto wiedzieć o różnicach pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem? W jaki sposób prawnie są regulowane te dwa zawody? 

Obowiązki spedytora i przewoźnika – co warto wiedzieć?

Transport towarów krajowych i międzynarodowych wymaga nie tylko bardzo dobrej optymalizacji tras kierowców, ale również dopełnienia niezbędnych formalności prawnych, znajomości pewnych procedur i współpracy między poszczególnymi działami.

Transport towarów wymaga bardzo dobrej współpracy na linii spedytor-przewoźnik. W jaki sposób różnią się od siebie obowiązki spedytora i przewoźnika? 

Spedytor to osoba, która odpowiada za zorganizowanie przewozu ładunku z punktu A do punktu B. W praktyce oznacza to, że spedytor jest odpowiedzialny za dokładne rozplanowanie trasy i przygotowanie wszelkich wskazówek dla przewoźnika, które mogą być pomocne podczas realizacji usługi transportowej.

Do zadań spedytora należy również znalezienie odpowiednio wykwalifikowanego przewoźnika, który terminowo dostarczy ładunek do wyznaczonego miejsca. W ramach obowiązków to spedytor jest odpowiedzialny za znalezienie odpowiedniego przewoźnika, który zrealizuje transport ładunku do wyznaczonego miejsca docelowego.  

Jakie jeszcze są obowiązki spedytora? Główne obowiązki spedytora to między innymi: 

 • kompleksowa organizacja przewozu ładunku z punktu A do punktu B
 • odbiór ładunku z konkretnego miejsca i odpowiedzialność związana z dostarczaniem ładunków w terminie do konkretnego celu 
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji transportowej dotyczącej konkretnego ładunku oraz wskazówek dla przewoźnika związanych z transportem ładunku 
 • dobór właściwego środka transportu do specyfikacji i wielkości ładunku
 • zabezpieczenie towaru i przygotowanie do transportu
 • nawiązywanie kontaktów z klientami, tworzenie umów przewozowych ze spedytorami i klientami
 • organizacja wszelkich formalności związanych z odprawą celną ładunku i kwestiami związanymi z ubezpieczeniem.

Jakie są obowiązki przewoźnika, który podpisał umowę o przewóz ładunku do konkretnego miejsca? Oto kilka z nich:

 • dostarczenie ładunku w terminie do wyznaczonego celu i zgodnie z warunkami określonymi w umowie przewozu 
 • przygotowanie czytelnego listu przewozowego, który jest dowodem zawarcia umowy o przewóz określonych ładunków 
 • odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki w terminie i bezpieczeństwo ładunku 
 • planowanie trasy kierowców, którzy dostarczają towar i kontrolowanie ich czasu pracy
 • dbanie o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki podczas transportu 
 • możliwość zweryfikowania zawartości przesyłki w celu upewnienia się, czy zawartość paczki jest zgodna z informacją zawartą w liście przewozowym. 

Przewoźnik to osoba, która musi mieć zdolność do czynności prawnych i ważną licencję przewozową, by móc realizować zlecenia przewozowe na mocy obowiązującej umowy o przewóz ładunku. Głównym obowiązkiem przewoźnika jest dostarczenie przesyłki w terminie do konkretnego miejsca i zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o przewóz ładunku w taki sposób, by ładunek dotarł bezpiecznie do odbiorcy i w stanie nienaruszonym.  

Zakres odpowiedzialności spedytora i przewoźnika – czym się różni?

Odpowiedzialność spedytora reguluje Prawo Transportowe oraz Kodeks cywilny. Odpowiedzialność spedytora zawsze jest zależna od konkretnie sprecyzowanych warunków zawartych w umowie przewozu. Spedytor ponosi odpowiedzialność, jeśli podczas transportu przesyłki – ładunek zostanie uszkodzony, zgubiony lub nie dotrze do odbiorcy w wyznaczonym terminie. W praktyce – jest odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę ładunku.

Jeśli z jakiegoś powodu dokumentacja transportowa nie będzie kompletna, to w takiej sytuacji również odpowiedzialność ponosi spedytor. Odpowiedzialność spedytora to również uszkodzenia wskutek niewłaściwego załadunku towaru na naczepę i w sytuacji, gdy towar nie jest wystarczająco oznakowany tak jak powinien. 

W jakiej sytuacji przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody towaru?

W sytuacji, gdy towar został uszkodzony nie z winy przewoźnika, a ze względu na przyczyny niezależne od niego – przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności. 

Jakie to sytuacje? 

Przewoźnik nie poniesie odpowiedzialności za towar w następujących sytuacjach:

 • zagubienia lub uszkodzenia przesyłki wskutek nieprawidłowego nazewnictwa towaru w liście przewozowym, jeśli zawartość towaru jest inna niż zadeklarowano w liście
 • w sytuacji, gdy spedytor wadliwie zapakował przesyłkę i została ona uszkodzona podczas transportu
 • w sytuacji, gdy przewożony towar jest podatny np. na wilgoć lub inne czynniki i zostanie uszkodzony z przyczyn niezależnych od przewoźnika. 

Profesjonalna spedycja i logistyka w Logis com – Twój ładunek w dobrych rękach 

Chcesz przetransportować ładunek ponadnormatywny i szukasz firmy, która Ci w tym pomoże? W Logis com specjalizujemy się w organizowaniu przewozów zarówno dla małych ładunków, jak i dla towarów ponadgabarytowych.

Jeśli więc masz do przewiezienia np. sprzęt budowlany lub stary fortepian lub inny rodzaj ładunku – w Logis com możesz liczyć na kompleksowe wsparcie! Sprawdź naszą szczegółową ofertę i skorzystaj z usług logistycznych: https://logiscom.pl/usluga-spedycyjna/

Terminowy przewóz towarów w Polsce i krajach UE 

Chcesz przetransportować swój ładunek o dowolnych gabarytach z jednego kraju do drugiego i szukasz firmy, która zrealizuje dla Ciebie to zadanie?

W Logis com jesteśmy po to, by Ci pomóc w transporcie towarów w sposób kompleksowy! Współpracujemy ze zgranym zespołem i spedytorami z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, dlatego zyskujesz gwarancję rzetelnie wykonanych usług logistycznych i z nami nie musisz się martwić o dokumentację transportową, bo wszystko przygotujemy na czas!