Magazyny logistyczne – wymagania i warunki przechowywania zapasów

Magazyny logistyczne – wymagania i warunki przechowywania zapasów

Gospodarka magazynowa to pojęcie bardzo obszerne i niezwykle istotne w prawidłowym przebiegu procesów logistycznych. Przykładowo, bez prawidłowego magazynowania w specjalistycznych magazynach logistycznych, zamawiany przez kontrahentów towar nigdy by do nich nie trafił. W tym tekście wyjaśniamy na czym polega gospodarka magazynowa, jakie są jej podstawowe wymagania i na jakie warunki przechowywania towarów należy zwrócić szczególną uwagę.

Czym jest gospodarka magazynowa, a czym są magazyn i zapasy

Gospodarka magazynowa to ogół czynności organizacyjnych związanych z przechowywaniem zapasów. Działalność ta obejmuje zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych w dłuższym lub krótszym okresie czasu.

Zapasy magazynowe to z kolei dobra materialne gromadzone regularnie lub nieregularnie i przechowywane w magazynach w długim lub krótkim okresie. Natomiast magazynem określamy pewną jednostkę organizacyjno – funkcjonalną zajmującą się magazynowaniem zapasów. Tutaj możemy wymienić magazyny spedycyjne, magazyny wyrobów gotowych, handlowe, czy materiałów i surowców.

Zadania gospodarki magazynowej 

Magazyny logistyczne spełniają bardzo wiele funkcji. Ze względu na dany etap procesu dystrybucji wyróżniamy zadania gospodarki magazynowej w obszarze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. 

W pierwszym przypadku, w obszarze zaopatrzenia kluczowe jest okresowe przechowywanie zasobów oraz ich sukcesywne wydawanie do produkcji. W drugim przypadku, gdy mamy do czynienia z magazynem na etapie produkcji, kluczowe jest optymalne rozdysponowanie materiałów i półfabrykatów do poszczególnych ogniw produkcyjnych. W trzecim przypadku, gdy mowa o magazynach dystrybucyjnych, nadrzędnymi zadaniami jest przechowywanie wyrobów gotowych oraz kompletacja i sterowanie strumieniami przepływu wyrobów gotowych do końcowych odbiorców.

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze magazynu logistycznego? 

O warunkach przechowywania poszczególnych wyrobów decyduje wiele indywidualnych cech. Jest jednak kilka kluczowych kwestii, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze powierzchni magazynowej. Warto zapoznać się z: 

  • Postacią fizyczną wyrobów,
  • Odpornością na piętrzenie,
  • Wrażliwością na warunki atmosferyczne,
  • Podatnością na samozagrzewanie,
  • Higroskopijnością (wchłanianie wilgoci),
  • Pyłochłonnością,
  • Podatnością na korozję,
  • Właściwościami użytkowymi,
  • Wymaganymi warunkami konserwacji.

Klasyfikacja magazynów logistycznych

Magazyny logistyczne znacząco różnią się między sobą, ponieważ są przystosowane do przechowywania różnych zasobów. 

Ze względu na rodzaju budowli magazynowych wyróżniamy magazyny: zamknięte, półotwarte i otwarte. Ze względu na rodzaju instalacji w budynku magazynowym wyróżniamy magazyny z instalacją: oświetleniową, grzewczą, wentylacyjną itp. Poszczególne magazyny będą się także różniły między sobą warunkami klimatycznymi przestrzeni składowej, na którą bezpośrednio będzie wpływać temperatura czy wilgotność powietrza. 

Ze względu na sposób składowania wyrobu, wyróżniamy magazyny, w których składuje się towar: w pryzmach, w stosach, w zwałach, na regałach (najczęściej) i na stojakach. 

Na składowany w magazynach logistycznych towar negatywny wpływ ma wiele czynników takich jak: zbyt mała odległość towaru od siebie, nasłonecznienie (np. w przypadku masła), obecność gryzoni, czy pleśń.

Należy pamiętać, że w zależności od przechowywanego rodzaju zasobów, obsługa magazynowa musi być wyposażona w odpowiedni zestaw ochron osobistych. Również, wyposażenie magazynu musi uwzględniać wszelkie niezbędne narzędzia, materiały i metody do codziennej pracy.