Wszystko o działaniach logistycznych

Wszystko o działaniach logistycznych

Logistyka to branża niezwykle złożona, obejmująca swoim zasięgiem wiele dziedzin i obszarów działalności. Zgodnie z definicją logistyki, branża ta opiera się na planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji, w celu zaspokojenia wymagań klienta. 

W związku z tak rozległą definicją samego terminu logistyka, możemy wyróżnić najróżniejsze działania logistyczne, o których dowiesz się więcej czytając ten tekst. Wszystko o działaniach logistycznych – sprawdź koniecznie już dziś!

Podstawowe działania logistyczne

 • obsługa klienta
 • prognozowanie popytu
 • przepływ informacji
 • kontrola zapasów
 • czynności manipulacyjne
 • realizowanie zamówień
 • czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części
 • lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów
 • procesy zaopatrzeniowe
 • pakowanie
 • obsługa zwrotów
 • gospodarowanie odpadami
 • czynności transportowe
 • Składowanie

 

Ze względu na ich ilość, nie sposób opisać dokładnie wszystkich działań logistycznych. Dlatego też poniżej przedstawiamy charakterystykę kilku z nich, najistotniejszych dla całej branży.

Obsługa klienta

W rozumieniu logistycznym oznacza przyjmowanie i ewidencję zamówień, dostarczanie klientom informacji o poziomie dostępności towaru i możliwych terminach realizacji, a także kosztach oraz statusie realizowanych zamówień. 

Kontrola zapasów

Decyzje dotyczące zarządzania zapasami są ważne z punktu widzenia finansowych aspektów utrzymywania wystarczającej podaży materiałów do zapewniania ciągłości produkcji oraz poziomu wyrobów gotowych, które zaspokajają potrzeby klientów.

Lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów

Dzięki strategicznym decyzjom lokalizacyjnym, można znacząco poprawić poziom obsługi klienta. Na przykład poprzez lokalizowanie zakładów produkcyjnych i składów w pobliżu rynków zbytu przedsiębiorstwa. Ponadto, właściwa lokalizacja przedsiębiorstwa może w dłuższym czasie przyczynić się do obniżenia kosztów transportu, wynikającego z konieczności przemieszczania produktów z zakładu do składu, między poszczególnymi zakładami czy ze składu do klienta. 

 

Dzięki umiejscowieniu wszystkich budynków w jednej lokalizacji można korzystać z niższych stawek przewozowych dla większych partii ładunków. Mądre lokalizowanie zakładów przemysłowych i ich dostawców umożliwia realizowanie nowoczesnych koncepcji logistycznych, takich jak chociażby „just in time”.

Czynności transportowe

Przemieszczanie produktów, bo tym w głównej mierze zajmuje się logistyka, to złożony proces, który wymaga podejmowania wielu decyzji dotyczących chociażby problemu wyboru odpowiedniej gałęzi transportu (np. kolejowy, morski, samochodowy), wyboru określonego przewoźnika – firmy przewozowej oraz drogi przewozu. Prawidłowo zorganizowany transport oznacza również spełnienie różnych wymagań związanych z regulacjami prawnymi, jak i krajowych i międzynarodowych wymogów wysyłkowych. Należy pamiętać, że transport jest czynnością niezwykle ważną z punktu widzenia zarówno kosztów jak i obsługi klienta.

Składowanie

Tak długo jak określona partia produktów nie jest potrzebna klientowi dokładnie w momencie ich wykorzystania do produkcji lub konsumpcji, muszą być one odpowiednio składowane na terenie zakładu produkcyjnego lub w specjalnym, przystosowanym do składowania określonego rodzaju produktów – magazynie. 

 

Dominuje zasada, iż im większy jest odstęp czasowy między wytworzeniem, wykorzystaniem i konsumpcją produktów tym większe jest zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową i usługi obsługi magazynu.