Spedycja, czyli kluczowa organizacja transportu w pigułce

Spedycja, czyli kluczowa organizacja transportu w pigułce

Spedycja to kluczowy element w łańcuchu dostaw na skalę całego świata – odgrywa również ogromną rolę w odniesieniu do światowej gospodarki. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego, terminowego i efektywnego dostarczania towarów. Wpływ na nią ma złożony łańcuch dostaw, co sprawia, że cały proces jest bardzo skomplikowany i wymagający. Poznaj ciekawe informacje na temat spedycji i dowiedz się, czym spedycja różni się od transportu.

Czym jest spedycja?

Spedycja zajmuje się organizowaniem przewozu towarów. W ogromnym skrócie to zatem organizacja, koordynacja i transport towaru z miejsca początkowego do punktu docelowego. Celem jest sprawny przewóz ładunków, mając na względzie optymalizację kosztów i czasu, a także efektywność. Podstawowymi rodzajami spedycji jest drogowa, kolejowa, lotnicza oraz morska.

Spedycję można rozróżniać jednak także na inne sposoby. Ze względy na zasięg terytorialny można mówić o spedycji krajowej polegającej na transporcie towarów na terenie jednego kraju oraz międzynarodowej, gdy zasięg przewozu sięga różnych państw. W podziale na zakres wykonywanych działań wyszczególnia się natomiast spedycję czystą, czyli polegającą na przyjmowaniu zleceń spedycyjnych i nadzór nad jakością usług, a także spedycję mieszaną, która łączy elementy spedycji i transportu towarów. W spedycji mieszanej firma świadczy również usługi związane z organizacją transportu, wyborem odpowiedniego środka transportu, monitorowaniem przesyłki, planowaniem trasy oraz rozwiązywaniem trudności związanych z transportem.

Inne rodzaje spedycji

Podział spedycji można rozróżniać jeszcze ze względu na inne parametry. I tak ze względu na środek transportu wyróżnia się spedycję drogową, lotniczą czy też morską. Spedycja drogowa to najpopularniejszy sposób przewożenia towarów. Wyróżnia się elastycznością, możliwością dotarcia do nawet trudno dostępnych miejsc oraz szybkość dostawy. Spedycja lotnicza pozwala na szybkie dostarczanie towarów w obrębie sporych odległości. Sprawdza się szczególnie w przypadku przesyłek o wysokim priorytecie lub produktów o ograniczonym terminie przydatności do spożycia. Natomiast spedycja morska do przewozu towarów wykorzystuje statki morskie. Ten rodzaj spedycji wyróżnia się konkurencyjnymi cenami i szerokim zasięgiem geograficznym. Spedycja morska sprawdzi się wtedy, gdy czas dostarczenia przesyłek nie jest kluczowym czynnikiem.

Popularnym sposobem podziału spedycji jest też rozróżnianie ich ze względu na rozmiar przewożonego załadunku. Spedycja drobnicowa oznacza organizowanie transportu niewielkich ilości towarów, które nie zajmą całego kontenera lub pojazdu transportowego. Z kolei spedycja kontenerowa opiera się na przewozie towarów przy użyciu kontenerów, czyli standaryzowanych jednostek transportowych. Kontenery służą do transportu towarów drogą kolejową, drogową lub morską.

Co obejmują usługi spedycyjne? Praca spedytora

Spedycja w logistyce to bardzo istotne zagadnienie. Profesjonalne podejście w organizacji przewozu gwarantuje zachowanie płynnego funkcjonowania firm. Firmy spedycyjne odpowiadają za optymalizację procesów logistycznych. Dzięki odpowiedniemu planowaniu, koordynacji i kontrolowaniu przepływu towarów możliwa jest skuteczna współpraca między producentami a konsumentami.

Jakie są zadania spedycji? To między innymi:

 • przyjmowanie zleceń spedycyjnych,
 • negocjowanie umów transportowych,
 • kontrolowanie przebiegu odpraw celnych,
 • składowanie przesyłek,
 • transport towaru,
 • decyzja o wyborze najlepszego środka transportu,
 • negocjowanie umów transportowych,
 • organizowanie transportu z jednego punktu do drugiego,
 • sprawdzanie terminowości dostaw i rozwiązywanie problemów logistycznych,
 • kompletowanie dokumentacji transportowej,
 • utrzymanie kontaktu między dostawcami a odbiorcami.

Czym różnią się spedycja i transport?

Choć spedycja i transport są czasem potocznie używane wymiennie, to w rzeczywistości nie oznaczają tego samego. Podstawą jest zakres działania w obrębie obu terminów. O ile transport odnosi się do samego przemieszczania się towarów z jednego punktu do drugiego, o tyle spedycja to zarządzanie procesem przewozu towarów. Spedycja jest więc szerszym pojęciem, a jednym z elementów spedycji jest właśnie transport.