Logistyka, transport, spedycja – jak je rozróżnić?

Logistyka, transport, spedycja – jak je rozróżnić?

Każda branża operuje swoimi, specjalistycznymi terminami. Znaczenie niektórych z nich, mimo iż już gdzieś zasłyszane, przy bliższej analizie pozostaje nieznane lub błędne. Mnogość terminów używanych w logistyce może przyprawić o zawrót głowy, jednak po dokładnym zagłębieniu się w temat, wszystko da się zrozumieć.

Poszczególne usługi oferowane w ramach procesów logistycznych różnią się między sobą. Niestety, wśród klientów panuje tendencja do utożsamiania ze sobą logistyki, transportu i spedycji. Tymczasem, każde z tych pojęć odnosi się do czegoś innego. Jakie są różnice między logistyką a spedycją? I jak odnoszą się one do transportu? Wyjaśniamy!

Wideo – czym jest logistyka

Po pierwsze logistyka

Logistyka, w przeciwieństwie do spedycji i transportu, jest pojęciem bardzo szerokim. Oznacza proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Działania prowadzone w zakresie logistyki są różne i obejmują szeroką gamę czynności. Zaliczamy do nich między innymi: obsługę klienta, prognozowanie popytu, kontrolę zasobów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień czy procesy zaopatrzeniowe.

Innymi słowy, logistyka zajmuje się szerokim spektrum zadań. Usprawnia zarządzanie procesami przepływu produktów i w konsekwencji prowadzi do pełnego zaspokojenia materialnych potrzeb uczestników procesów logistycznych. Ponadto, podporządkowuje czynności logistyczne wymogom klienta oraz zwiększa efektywność przepływu towarów poprzez obniżanie kosztów procesów logistycznych.

Składowe systemu logistycznego

Na system logistyczny składa się wiele różnych czynności, przy czym każda z nich spełnia inną funkcję. Wyróżnienie tych czynności pozwala zobrazować jak szerokim  pojęciem jest logistyka. Na system logistyczny składają się: opracowywanie zamówień, zarządzanie zapasami, zarządzanie przepływem materiałów, transport, magazynowanie, pakowanie, komunikacja i zarządzanie logistyką.

Kobieta logistyk


Po drugie transport

Transport to jeden z działów logistyki, związany z przemieszczaniem dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków transportu. Najważniejszą funkcją transportu jest optymalizacja wykorzystania zasobów czynników wytwórczych, optymalizacja miejsca i czasu.

Transport pozwala na przepływ towarów między różnymi miejscami (np. nadania i odbioru) i tworzy swego rodzaju pomost między nabywcą a sprzedawcą.

Kluczową rolę w procesie transportu pełni wybór odpowiedniego środka transportu. Jest ich sporo, a każdy ze środków transportu charakteryzuje się inną ceną i wpływem na końcową cenę produktu, innym terminem dostawy towaru do odbiorcy oraz innym stanem towarów po przetransportowaniu. Dobór odpowiedniego rodzaju transportu wpływa bezpośrednio na zadowolenie kontrahenta. W Polsce najpopularniejszym rodzajem transportu jest transport przewozowy, lądowy, bezszynowy, czyli samochodami ciężarowymi.

Po trzecie spedycja

Pojęcie spedycji jest najczęściej mylonym przez klientów pojęciem w obrębie logistyki. W Polsce panuje powszechne przekonanie, że Ci, którzy sami nie przewożą towarów i zlecają tę czynność innym to spedytorzy, a cała reszta to przewoźnicy. Jest to ogromny błąd.

Spedycja to jeden z działów transportu, który polega na organizowaniu przewozu ładunków i wykonywaniu wszystkich lub niektórych związanych z tym czynności. Zgodnie z prawem, jest to typ działalności gospodarczej, która polega na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie danego podmiotu gospodarczego.

Z języka łacińskiego „expedire” oznacza załatwiać i umożliwiać. W języku polskim spedycja to ogół czynności wykonywanych przy wysyłaniu i odbieraniu towaru odpowiednio przez sprzedającego i kupującego. Celem spedycji jest zorganizowanie całego procesu przewozu towarów, który obejmuje: zawarcie umowy, przewóz, nadanie i odbiór przesyłki. Jest to zatem pojęcie szersze od samego transportu. W rezultacie, spedycja ma doprowadzić do bezpiecznego i efektywnego dostarczenia przesyłek i towarów we wskazane miejsce.