Kim jest przewoźnik? Charakterystyka pracy i współpraca

Kim jest przewoźnik? Charakterystyka pracy i współpraca

Transport wzrasta prężnie zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. W Chinach rozwija się technologia szybkiej kolei magnetycznej osiągająca prędkości powyżej 600 km/h, Bank Światowy podkreśla znaczenie zrównoważonego transportu dla wspierania wzrostu gospodarczego, rośnie także poziom innowacji w sektorze transportu. Nic dziwnego, że praca przewoźnika jest obiektem zainteresowania wielu osób. Kim jest przewoźnik i jak wygląda jego praca? Poznaj więcej szczegółów w poniższym artykule.

Kim jest przewoźnik?

Przewoźnik to podmiot gospodarczy, który zobowiązuje się, przy pomocy swojej floty pojazdów, przewieźć osoby lub ładunek z jednego miejsca na drugie za odpowiednim wynagrodzeniem. Koszt przewozu obliczany jest na podstawie poniesionych kosztów transportu oraz stałych opłat. W procesie logistycznym przewoźnik działa między nadawcą a odbiorcą, często współpracując z firmami spedycyjnymi lub innymi organizatorami przewozów.

W logistyce wyróżnia się przewoźników kolejowych, drogowych, lotniczych i morskich. Dzieli się ich także według rodzaju przewozu: osób i towarów. Przewoźnicy działają na trasach krajowych i międzynarodowych, a ich działalność jest regulowana przez lokalne, krajowe i międzynarodowe instytucje oraz organizacje standaryzacyjne. Odpowiadają oni nie tylko za przewóz pasażerów i ładunku, ale także za swoich pracowników i flotę pojazdów.

Jaka jest rola i funkcja przewoźnika?

Przewoźnik pełni w gospodarce bardzo istotną funkcję, łącząc kilka ogniw, które wzajemnie się uzupełniają:

 • jego funkcja transportowa umożliwia przewóz towarów oraz osób na krótkich i długich dystansach,
 • w ramach łańcucha dostaw przewoźnik odbiera ładunek od nadawcy i dostarcza go pod wyznaczony adres, który może należeć do osoby prywatnej, instytucji publicznej lub zakładu pracy,
 • wszyscy przewoźnicy reprezentują podaż usług transportowych, zajmując się produkcją, czyli wykonywaniem usług przewozowych na zlecenie i za wynagrodzenie,
 • usługi przewoźnika można zamówić jednorazowo lub w ramach umowy abonamentowej na regularne przewozy.

Obowiązki przewoźnika obejmują utrzymanie wysokich standardów usług zgodnie z lokalnym prawodawstwem lub umowami międzynarodowymi. Przewozy krajowe oraz międzynarodowe wymagają odpowiednich licencji, które pozwalają na kursowanie po określonych trasach lub obszarach. Przewoźnik musi prowadzić przejrzystą dokumentację firmową i dostosowywać się do wymagań stawianych przez prawo. Ważnym elementem jest wystawianie listu przewozowego, który potwierdza zamówienie usługi i może stanowić dowód w przypadku reklamacji.

Jak wybrać przewoźnika?

 • Rodzaj transportu – decyzja o wyborze przewoźnika zależy od trasy, wielkości i ilości towaru oraz czasu przewozu.
 • Forma prawna przewoźnika:
  • przewoźnik publiczny – świadczy stałe usługi przewozowe na wybranych trasach zgodnie z ustalonymi zasadami (np. autobus, samolot, kolej, statek pasażerski),
  • kontraktowy – współpracuje z wybraną grupą spedytorów na podstawie specjalnych umów przewozu z nadawcami,
  • wyłączony spod regulacji – nie podlega regulacjom ekonomicznym w zakresie ustalania stawek za usługę, a stawki i zakres usług ustala rynek,
  • prywatny – przewozi jedynie własny towar, korzystając z własnych środków transportu i nie oferując swoich usług na rynku.
 • Koszty transportu – ważne jest również sprawdzenie kosztów transportu, na które składają się stawki przewozowe, minimalna waga ładunków, urządzenia do załadunku i wyładunku oraz potencjalne uszkodzenia w trakcie przewozu.
 • Poziom obsługi – przy wyborze przewoźnika warto zwrócić uwagę na czas przewozu, zdolność przewozową, niezawodność oraz zabezpieczenie towarów.

Jakie dokumenty musi posiadać przewoźnik?

Przewoźnik musi posiadać szereg dokumentów, które potwierdzają jego kwalifikacje, stan zdrowia oraz stan pojazdu. Kluczowe dokumenty to:

 • prawo jazdy,
 • karta i świadectwo kierowcy,
 • potwierdzenie ukończenia kwalifikacji i szkolenia okresowego,
 • zaświadczenia potwierdzające odpowiedni stan zdrowia.

Ponadto, przewoźnik musi mieć przy sobie dokumenty związane z pojazdem:

 • ubezpieczenie,
 • dowód rejestracyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykonany przegląd techniczny,

W zależności od przewożonych towarów, wymagane są również dokumenty związane z ładunkiem:

 • list przewozowy,
 • świadectwo pochodzenia towaru.

Zapewnienie tych dokumentów jest niezbędne dla legalnego i bezpiecznego wykonywania zawodu przewoźnika, który jest regulowany licznymi przepisami. Chcesz zostać przewoźnikiem dla Logiscom? Poznaj więcej szczegółów!