Control Tower w logistyce – co to takiego i z czym się wiąże?

Control Tower w logistyce – co to takiego i z czym się wiąże?

W ostatnich latach łańcuchy dostaw stanęły w obliczu licznych wyzwań, takich jak pandemia, konflikty zbrojne, sankcje handlowe oraz ekstremalne zjawiska pogodowe. Wydarzenia te, w połączeniu z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, wymusiły na przedsiębiorstwach rewizję tradycyjnych modeli biznesowych i strategii dostaw. Powszechne stały się strategie wielokanałowe, obejmujące różnorodne metody realizacji zamówień i obsługi klienta. Transformacja objęła wielu partnerów handlowych oraz operatorów logistycznych, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie łańcuchami dostaw. Niezbędne stało się zintegrowane podejście, umożliwiające przejrzyste działanie w zmiennym środowisku operacyjnym, co przyczyniło się do powstania koncepcji Control Tower.

Jaka jest rola Control Tower w logistyce?

Control Tower (CT) jest zaawansowanym centrum zarządzania umożliwiającym koordynację, monitorowanie, a także optymalizację wszystkich procesów logistycznych w czasie rzeczywistym. CT integruje różnorodne systemy, dane i procesy, zapewniając pełną przejrzystość i kontrolę nad operacjami logistycznymi. Każdy etap procesu może być śledzony przez menedżerów logistyki, którzy dzięki temu zyskują szansę na identyfikowanie problemu i podejmowania szybkich decyzji w celu ich rozwiązania.

Korzyści płynące z wykorzystania Control Tower:

  • transparentność – CT daje możliwość pełnej widoczności łańcucha dostaw, co umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne zmiany oraz zapobieganie opóźnieniom,
  • optymalizacja – analiza danych w czasie rzeczywistym pozwala na optymalizację tras, magazynowania oraz innych procesów logistycznych, co prowadzi do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności,
  • łatwiejsze zarządzanie ryzykiem – centralizacja danych i procesów w CT pozwala na szybkie identyfikowanie oraz minimalizowanie ryzyka powiązanego z zakłóceniami w łańcuchu dostaw, (np. opóźnienia w transporcie czy awarie systemów),
  • udoskonalenie obsługi klienta – lepsza koordynacja i szybsze reakcje na zmiany przyczyniają się do zapewnienia doskonałej obsługi klienta poprzez terminową dostawę i odpowiedź na indywidualne potrzeby.

Przyszłość CT w logistyce oraz jej wykorzystanie IoT

Wraz z rozwojem technologii rośnie także znaczenie Control Tower w logistyce. Przewiduje się, że w przyszłości będzie ona jeszcze bardziej zaawansowana i wszechstronna. Automatyzacja, sztuczna inteligencja oraz analiza danych okażą się kluczowymi czynnikami napędzającymi rozwój CT. Procesy logistyczne staną się bardziej zintegrowane i zoptymalizowane, co umożliwi jeszcze szybsze reagowanie na zmiany oraz lepszą obsługę klienta.

Wartym wspomnienia jest również to, że w sektorze transportu rośnie znaczenie technologii, w szczególności w zakresie poprawy wydajności, bezpieczeństwa oraz komfortu podróży, co pokazuje wzrost znaczenia Internetu Rzeczy (IoT). Monitorowanie przesyłek na każdym etapie ich podróży jest kluczowe dla branży transportowej i logistycznej. IoT, często określany jako trzecia rewolucja przemysłowa, stanowi kluczową inicjatywę technologiczną dla wielu firm przewozowych. Wśród technologii kształtujących IoT szczególną uwagę przyciągają łączność bezprzewodowa, sensory oraz chmura. Jedną z największych korzyści wynikających z tego rozwiązania jest ciągłe doskonalenie efektywności pracy oraz zwiększenie wydajności całego procesu logistycznego.

Przyszłość logistyki – jakie znaczenie ma w niej Control Tower?

W dzisiejszej logistyce Control Tower jest narzędziem umożliwiającym skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizację procesów oraz doskonałą obsługę klienta. Jej znaczenie będzie tylko rosło wraz z postępem technologicznym oraz zmieniającymi się wymaganiami rynku, czyniąc ją niezbędnym elementem sukcesu w globalnej gospodarce.

Konieczne jest, by łańcuchy dostaw stały się bardziej elastyczne. Od wielu lat ten trudny do osiągnięcia cel jest priorytetem menedżerów ds. łańcucha dostaw. Jednak dzięki połączeniu platform chmurowych, tanich urządzeń sensorycznych, rozbudowanych systemów informatycznych oraz wszechobecnej łączności, jego realizacja staje się bardziej dostępna. Aby osiągnąć cel, jakim jest elastyczny łańcuch dostaw, niezbędna jest pełna widoczność procesów, od etapu zaopatrzenia produkcji po ostateczną dostawę do klienta.