CMR – Międzynarodowy list przewozowy – co warto wiedzieć?

CMR – Międzynarodowy list przewozowy – co warto wiedzieć?

Międzynarodowy list przewozowy CMR to niezbędny dokument, który w branży transportowej można traktować jako formę zabezpieczenia dla stron umowy o przewóz towarów.

Prawidłowe wypełnienie listu przewozowego pozwala zabezpieczyć się w stronom w sytuacji np. zaginięcia przesyłki lub uszkodzenia towaru i egzekwować prawa np. w sytuacji opóźnień czy odzyskania należności za towar. List przewozowy dla stron transakcji to forma potwierdzenia zawarcia umowy o przewóz ładunku.

Jakie są rodzaje listów przewozowych w branży transportowej? 

W branży transportowej rodzaje listów przewozowych dzielą się na: 

 • konosament – list przewozowy stosowany głównie w transporcie morskim towarów
 • listy przewozowe SMGS i CIM stosowane w transporcie kolejowym towarów 
 • list AWB (air waybill) czyli list stosowany w transporcie lotniczym towarów dotyczący skonsolidowanych przesyłek
 • list przewozowy CMR stosowany w transporcie drogowym towarów.

Funkcje listu przewozowego w branży transportowej

Dlaczego list przewozowy jest tak ważny? Ze względu na trzy funkcje: informacyjną, identyfikacyjną i dowodową. Pierwsza z nich służy do potwierdzenia informacji, że przesyłka z towarem została odebrana przez firmę przewozową.

Druga, identyfikacyjna funkcja listu przewozowego pozwala go szybko zidentyfikować w wybranej lokalizacji. Trzecia to forma zabezpieczenia własnych praw na wypadek ewentualnego zaginięcia przesyłki lub uszkodzenia towaru.

Dlaczego wystawienie listu przewozowego jest ważne?

Międzynarodowy list przewozowy jest niezbędnym dokumentem, ponieważ to dowód zawarcia umowy o przewóz ładunku. Na jego podstawie można zidentyfikować przesyłkę w wybranej lokalizacji i dochodzić swoich praw w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia towaru.

Jednak pod względem prawnym nie jest on wymagany, by zrealizować przewóz ładunku. Dla stron jest to potwierdzenie wzajemnych zobowiązań, które muszą być zrealizowane ze szczególną starannością i w odpowiednim terminie. 

Realizacja usługi przewozu a list przewozowy– czy jest on konieczny do wykonania przewozu? 

Warto jednak pamiętać, że do realizacji usługi transportowej nigdy nie jest wymagany list przewozowy. Ze względów praktycznych – zawsze warto taki list sporządzić, by odpowiednio się zabezpieczyć. Przyjęło się w branży transportowej by przygotować aż 4 kopie listu przewozowego. Pierwszy list dostaje odbiorcy, kolejny umieszcza się w formie etykiety na paczce, trzeci jest traktowany jako pokwitowanie, a ostatnia kopia listu przewozowego jest przeznaczony dla nadawcy paczki.

Z praktycznego punktu widzenia i ze względów bezpieczeństwa o wiele łatwiej jest mieć dobrze wypełniony list przewozowy, by w momencie ewentualnej zguby móc skorzystać z pełni obowiązujących praw. Właśnie z tych względów zaleca się wypełnienie listu przewozowego, aby zabezpieczyć się na taką ewentualność. 

Kto wypełnia list przewozowy? 

List przewozowy zwykle wypełnia nadawca ładunku i spedytor, który powinien zawrzeć w nim specyfikację ładunku i wszelkie przydatne informacje dla przewoźnika. Prawidłowo wypełniony list przewozowy jest dla przewoźnika niezbędnym dokumentem uprawniającym do odbioru przesyłki w miejscu docelowym.

Jak list przewozowy jest regulowany prawnie? 

List przewozowy w świetle prawa można traktować jako potwierdzenie umowy przewozu ze wszystkimi obowiązkami prawnymi, które wynikają z takiej czynności. Sporządzenie listy pomaga między innymi w łatwej identyfikacji towaru. W niektórych przypadkach list przewozowy ułatwia wydawanie towaru. Listy przewozowe podlegają konwencji CMR uchwalonej w Genewie w 1956 roku. 

Jak wypełnić list przewozowy, czyli co powinno się w nim znaleźć?

Chcesz zlecić ładunek i nie wiesz jak dobrze wypełnić list przewozowy? Przede wszystkim list przewozowy powinien zawierać wszelkie niezbędne dane nadawcy i odbiorcy przesyłki, adresy, numery telefonów oraz pełną specyfikację towarów, która jest bardzo ważną informacją z punktu widzenia przewoźnika.

Oto najważniejsze informacje, które powinny się znaleźć w każdym liście przewozowym: 

 • imię i nazwisko nadawcy 
 • adres nadawcy i numer telefonu 
 • miejsce i datę wystawienia listu przewozowego
 • określoną wagę brutto ładunku
 • imię i nazwisko, adres i numer telefonu odbiorcy przesyłki
 • szczegółowa specyfikacja przewożonego towaru wraz z ilością i określoną wartością 
 • określenie rodzaju ładunku  
 • oświadczenie, że ładunek podlega przepisom Konwencji (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)

Takie informacje zwiększą bezpieczeństwo podczas transportu ładunków delikatnych lub takich, które wymagają zachowania szczególnych postanowień. 

Prawidłowe wypełnienie listu przewozowego ma charakter dowodowy, czyli jest potwierdzeniem zawartej umowy o przewóz ładunku. Ponadto ułatwia ewentualne dochodzenie roszczeń w sytuacji zgubienia całego ładunku lub tylko części jednego transportu.

Międzynarodowy list przewozowy – dokument, który warto mieć!

Chcesz mieć pewność, że Twój towar dotarł do wyznaczonego miejsca i zyskać większe bezpieczeństwo podczas całej drogi ładunku? Sporządź list przewozowy i pamiętaj o poprawności swoich danych!