Certyfikat Kompetencji zawodowych

Certyfikat Kompetencji zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym towarów to bardzo ważny dokument w branży TSL. Dlaczego? Z uwagi na fakt, że jest to dokument, który jest potwierdzeniem wiedzy branżowej i kompetencji przyszłego właściciela firmy transportowej po zdaniu egzaminu potwierdzającego kompetencje. Jak go uzyskać i w jakim miejscu? Co warto wiedzieć o takim dokumencie? 

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych? 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego uzyskuje się dopiero po zdaniu egzaminu państwowego. Tego rodzaju dokument stanowi potwierdzenie kwalifikacji przyszłego właściciela firmy transportowej i jest niezbędny, by prowadzić legalnie działalność transportową w Polsce. Bez tego dokumentu nie ma możliwości, by prowadzić działalność transportową, ponieważ jest on wymagany od przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument, który w pewien sposób potwierdza zdobytą wiedzę przewoźnika w zakresie branży TSL po zdaniu odpowiedniego egzaminu państwowego. Oznacza również, że właściciel przyszłej firmy transportowej ma potwierdzone kompetencje wymagane na stanowisku przewoźnika, dlatego ma większe szanse na uzyskanie pozostałych pozwoleń niż przedsiębiorca, który nie ma certyfikatu. Jednak warto pamiętać, że to nie jest to jedyny dokument, jakiego potrzeba, by móc legalnie prowadzić działalność gospodarczą w branży transportowej. Bardzo ważne jest również uzyskanie pozwoleń, by prowadzić działalność w branży TSL i licencji.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźnika drogowego – dlaczego jest potrzebny w branży TSL i kogo obowiązuje?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego obok wiedzy i spełnienia pozostałych wymogów formalnych jest niezbędnym dokumentem, by rozpocząć działalność w branży transportowej i móc legalnie wykonywać przewóz drogowy towarów.

Obowiązuje więc każdego, kto chce otworzyć firmę transportową i działać jako przewoźnik. Każdy przyszły właściciel firmy transportowej, który chce prowadzić legalny biznes logistyczny, jest zobowiązany do uzyskania takiego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dlatego w tej kwestii nie ma wyjątków. 

W jaki sposób można uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych? 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych można uzyskać po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Natomiast zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i przygotowującego do zawodu przewoźnika można w kilku innych wybranych miastach w Polsce. 

Dlaczego warto mieć certyfikat kompetencji zawodowych i jak go uzyskać?

Jeśli planujesz utworzenie firmy transportowej i legalny przewóz towarów w celach zarobkowych to obowiązkowe jest uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych i zdanie egzaminu państwowego, który potwierdzi Twoją wiedzę z zakresu TSL. 

Rejestracja firmy transportowej wymaga również uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz spełnienia wielu innych wymogów, by móc prowadzić taką działalność. By otrzymać zezwolenie na wykonywanie pracy przewoźnika należy prawidłowo wypełnić wniosek i spełnić wszystkie wymagania urzędu. Natomiast o licencję wewnątrzwspólnotową możesz się starać w Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie. Licencje międzynarodowe są udzielane przez urząd miasta lub starostwo powiatowe. Jednak by otrzymać licencję – najpierw należy mieć Certyfikat Kompetencji Zawodowych. 

Czy licencja transportowa to jest to samo co certyfikat kompetencji zawodowych? 

Bardzo często Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest mylony z licencją transportową umożliwiającą legalny transport towarów. Wiele osób myśli, że to pojęcia tożsame, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie! 

Przygotowując się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe warto zapamiętać, że certyfikat kwalifikacji zawodowych nie jest tożsamy z licencją transportową umożliwiającą legalny transport towarów. Certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe zawsze jest wydawany tylko jednej osobie fizycznej, a nie firmie. Dlatego też każdy właściciel firmy musi się jeszcze ubiegać o uzyskanie licencji krajowej lub wewnątrzwspólnotowej (w zależności od zakresu działania firmy). 

Jak przygotować się do założenia firmy transportowej?

Decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa specjalizującego się w transporcie drogowym towarów zawsze należy odpowiednio przemyśleć. To nie tylko kwestia zarejestrowania działalności, ale również przygotowania się odpowiednio do egzaminu potwierdzającego uzyskane kompetencje czy obowiązkowe wydatki związane z uzyskaniem licencji. W przypadku działalności transportowej sama rejestracja firmy – nie jest wystarczająca do organizacji legalnych przewozów. Dopiero uzyskanie stosowanych pozwoleń i spełnienie określonych wymogów w zakresie pracy przewoźnika daje taką możliwość, dlatego tak ważne jest, by uświadomić sobie obowiązki i zakres działań przed rejestracją firmy transportowej oraz odpowiednio przygotować się do takiej pracy.

Każdy właściciel firmy transportowej musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych, by móc legalnie prowadzić działalność transportową i wykonywać przewozy towarów. Jednak jeśli jesteś wspólnikiem spółki transportowej to warto pamiętać, że wystarczy jeśli jeden z właścicieli przedsiębiorstwa zda egzamin potwierdzający kompetencje i uzyska certyfikat kompetencji zawodowych. 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – niezbędny dokument w działalności transportowej 

Jeśli myślisz w przyszłości o założeniu własnej firmy transportowej to jednym z wymogów jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Jednak to nie jedyny dokument, jaki jest wymagany do profesjonalnej działalności zarobkowej w branży transportowej.

Po uzyskaniu certyfikatu i zdaniu egzaminu bardzo istotne jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, określenie odpowiednich kodów PKD dla działalności transportowej i uzyskanie odpowiedniej licencji transportowej (krajowej lub międzynarodowej w zależności od planowanego zasięgu firmy).