Pakiet Mobilności – jakie zmiany wprowadza w pracy kierowców?

Pakiet Mobilności – jakie zmiany wprowadza w pracy kierowców?

Pakiet Mobilności to akt prawny, który został uchwalony po to, aby zagwarantować wszystkim kierowcom zawodowym równe prawa i taki sam dostęp do przewozów w Unii Europejskiej.

W branży TSL wprowadził wiele zmian m.in. w czasie pracy kierowców zawodowych, którzy na co dzień poruszają się po międzynarodowych drogach ciężarówkami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 ton. C

Jakie zmiany wprowadził już Pakiet Mobilności? 

Pakiet Mobilności w branży TSL wprowadził wiele nowych zmian, które wymagają od kierowców, przewoźników i właścicieli firm transportowych zarządzających pracą kierowców znajomości najnowszych przepisów i przestrzegania ich w codziennej pracy. 

  • Nowe regulacje dot. pracy i odpoczynku kierowców zawodowych

Od sierpnia 2020 zmianie uległ czas pracy kierowców i odpoczynku. Każdy kierowca realizujący przewozy ładunków na międzynarodowych trasach ma prawo do dwóch tzw. odpoczynków  skróconych (czas każdego z nich wynosi 24 h) i które mogą odbywać się jeden po drugim. 

  • Obowiązek zgłaszania delegowanych kierowców do systemu IMI

Od lutego 2022 roku nastąpiła zmiana w zakresie delegowania kierowców, którzy na co dzień transportują różnego rodzaju ładunki i poruszają się po trasach w Unii Europejskiej. Jedną ze zmian obowiązujących na mocy wprowadzonego Pakietu Mobilności jest to, że takich kierowców należy zgłaszać do specjalnego systemu IMI, który rejestruje dane o delegowanych kierowcach.

Ta zmiana dotyczy zarówno kierowców, którzy podróżują pojazdami o DMC nie większej niż 3,5 tony, jak i kierowców, którzy poruszają się samochodami o masie do 2,5 ton. W przypadku kierowców busów konieczne jest zamontowanie tachografów II generacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, by rejestrować podróże. 

  • Możliwość wydłużenia czasu jazdy o 1-2 godziny

Możliwość wydłużenia czasu pracy dziennej lub tygodniowej o 1 godzinę, jeśli np. kierowca wie, że potrzebuje dodatkowego czasu by dotrzeć do oddziału firmy lub domu w celu rozpoczęcia okresu odpoczynku po pracy. 

  • Obowiązkowy odpoczynek co 4 tygodnie od podróży służbowej

Każdy kierowca musi wrócić do najbliższego oddziału firmy transportowej, centrum dystrybucyjnego lub do swojego domu po każdych 4 tygodniach podróży służbowej i obowiązkowo musi odpocząć przez 45 godzin, zanim wyruszy w kolejną trasę.

Kierowca musi wrócić do domu również wtedy, gdy wykorzystał przysługujące mu dwa skrócone okresy odpoczynku, które mogą wystąpić jeden po drugim. W szczególnych przypadkach może wydłużyć czas jazdy o 2 godziny, ale musi podać przyczynę takiego zachowania i jednocześnie rzetelnie udokumentować czas pracy.

  • Limity 10-godzinne dla nocnych zmian kierowcy i ograniczenia dot. czasu przerwy kierowcy 

Korzystną zmianą jest ograniczenie czasu pracy kierowcy w nocy do 10 godzin. Co jeszcze? Pakiet Mobilności wprowadza również ograniczenia dotyczące czasu przerwy kierowcy np. w przypadku dwuosobowej załogi kierowca może skorzystać z przerwy, która nie może przekraczać 45 minut.

  • Zmiany w wynagrodzeniach kierowców – diety i opłaty za noclegi będą rozliczane osobno

Kolejną bardzo ważną zmianą w wynagrodzeniach kierowców jest to, że wszelkie diety i opłaty za noclegi służbowe nie będą się wliczać do wynagrodzenia kierowców.

  • Nowe ograniczenia dot. przewozów kabotażowych

Od 24 lutego obowiązują nowe zasady kabotażu, które wymuszają na przewoźnikach lepszą organizację pracy oraz powrót auta do bazy raz na każde 8 tygodni pracy. Przewoźnik może wykonać tylko 3 przewozy międzynarodowe w ciągu 7 dni z minimum 4-dniowym okresem przerwy, licząc od dnia ostatnio zrealizowanego przewozu kabotażowego w danym kraju.

Co jeszcze zmieni Pakiet Mobilności w branży TSL w 2022 roku?

  • Od sierpnia 2023 roku wszyscy kierowcy muszą korzystać z nowoczesnych tachografów V generacji  
  • Od 31 grudnia 2024 ma wejść przepis, na mocy którego każdy kierowca będzie zobowiązany do przechowywania danych z tachografów z danego dnia oraz 56 dni, które je poprzedzają. 
  • Od grudnia 2024 roku kierowcy muszą wymienić analogowe i cyfrowe tachografy na smart II generacji.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Od sierpnia powstały zasady, które regulują czas pracy i odpoczynku kierowców. Oznacza to, że według nowych zasad kierowcy mają bezwzględny zakaz regularnego odpoczynku wynoszącego tydzień w kabinach pojazdów, którymi podróżują. 

Od 24 lutego weszły w życie nowe zasady dotyczące przewozów kabotażowych. Co to oznacza dla kierowców? Przewozy kabotażowe będą realizowane zgodnie z nowymi zasadami, a za nieprzestrzeganie przepisów prawnych przewoźnikom grożą wysokie kary pieniężne.

Zmiany dotyczące Pakietu Mobilności dotyczą również kierowców busów, którzy będą musieli zdobyć odpowiednie uprawnienia przewoźników i zdobyć niezbędną licencję wewnątrzwspólnotową, by móc realizować legalnie przewozy.  

W jakich aktach prawnych nastąpiły zmiany spowodowane Pakietem Mobilności?

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniło rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.  

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniło rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w celu określenia minimalnych wymogów dot. dziennego i tygodniowego czasu pracy kierowców zawodowych, minimalnych przerw oraz czasu przeznaczonego na odpoczynek.

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, która zmieniła dyrektywę 2006/22/WE w zakresie egzekwowania wymogów prawnych dot. sposobu delegowania kierowców w realizacji transportów drogowych.

Pakiet Mobilności  – znajomość przepisów i zmian prawnych

Pakiet Mobilności wymaga od kierowców i właścicieli firm transportowych dokładnego poznania przepisów prawnych. Wiedza, o tym co się zmieniło w prawie transportowym pozwoli Ci uniknąć wielu kosztownych błędów, a Twoim kierowcom jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki.